Universal Print Kullanıcı Ayarlarını Yapılandırma

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması üzerinden kimliği doğrulanan kullanıcıları ve bu kullanıcıların ilişkili Universal Print işlerini yönetmek istiyorsanız bu ayarları yapılandırın. Universal Print, bu ayarlar yapılandırılmadan da çalıştırılabilir.

Kullanıcı Tarafından Ayarlanır

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Kimlik Doğrulama Yönetimi] seçeneğine tıklayın.
4
[Universal Print Kullanıcı Adı:] bilgisini [Universal Print Bilgileri] alanına girin.
[Universal Print Kullanıcı Adı:] alanına, Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girin.

Yönetici Tarafından Ayarlanır

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Kimlik Doğrulama Yönetimi] seçeneğine tıklayın.
4
Ayarlanacak kullanıcı için [Düzenle] seçeneğine tıklayın.
Universal Print kullanıcısı kayıtlı değilse
[Kullanıcı Ekle] seçeneğine tıklayın ve kullanıcı bilgilerini kaydedin. Kullanıcı bilgilerini kaydederken, [Universal Print Kullanıcı Adı:] bilgisini [Universal Print Bilgileri] alanına girin.
5
[Universal Print Kullanıcı Adı:] bilgisini [Universal Print Bilgileri] alanına girin.
[Universal Print Kullanıcı Adı:] alanına, Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girin.
6
[Güncelle] seçeneğine tıklayın.

Yönetici Tarafından CSV Dosyası Kullanılarak Ayarlanır

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması kullanıcılarını bir CSV dosyasını düzenleyerek bir Microsoft 365 hesabıyla ilişkilendirebilirsiniz.
1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]   [Kimlik Doğrulama Yönetimi]   [Universal Print Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
[Aktarımı Başlat] seçeneğine tıklayın.
Bir Microsoft 365 hesabıyla ilişkili hiçbir kullanıcı bilgisi yoksa, ayarları bir CSV dosyası kullanarak yapılandıramazsınız. [İlişki Ekle...] seçeneğine tıklayın, ilişkili kullanıcıyı ekleyin ve ardından [Aktarımı Başlat] seçeneğine tıklayın.
5
Dışa aktarılan CSV dosyasını düzenleme
"mcp_uid" alanına kayıtlı bir kullanıcı adı girin.
"azureaccount_name" alanına, Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girin.
6
[İçeri Aktar] seçeneğine tıklayın ve 5. adımda düzenlenen dosyayı belirtin.
7
[Alımı Başlat] seçeneğine tıklayın.
95FW-031