PCL

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Paper Save>
<On>, <Off>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Hayır
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Font Number>
0 - 104; 0 (Yazı Tipi Kaynağı ayarı Internal ise.)
1 - 999; 1 (Yazı Tipi Kaynağı ayarı Soft/External ise.)
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Point Size>*1
4,00 - 999,75 <point>; 12,00 <point>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Pitch>*1
0,44 - 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Form Lines>
5 - 128 <lines>; 64 <lines>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<X dimension>*1
76,2 mm - 216,0 mm; 216,0 mm
Evet
B
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Y dimension>*1
127,0 mm - 355,6 mm; 355,6 mm
Evet
B
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Yarım Tonlar>
<Metin>: <Renk Tonu>, <Tonlama>, <Çözünürlük>, <Yüksek Çözünürlük>
Evet
B
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Grafikler>: <Renk Tonu>, <Tonlama>, <Çözünürlük>, <Yüksek Çözünürlük>
<Resim>: <Renk Tonu>, <Tonlama>, <Çözünürlük>, <Yüksek Çözünürlük>
<BarDIMM>
<Etkinleştir>, <Devredışı Bırak>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
*1
Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
95FW-069