Ayarlar/Kayıt Tablosu

Ayarlar/Kayıt ekranında aşağıdaki ayarlar seçilebilir veya saklanabilir.
Makinedeki yüklü isteğe bağlı ekipmanın yapılandırmasına bağlı olarak bazı ayarlar görüntülenmeyebilir.
Ayarlara bağlı olarak da bazı değişiklikler anında yansıtılmayabilir. Bu durumda, aşağıdakilerden birinin yapılması gerekir.
Değişiklik yapmak istediğinizi onaylamak için ekranda <Evet>'i seçin.
<Ayar Değiş. Uygula>'yı (<Ana Menü> ekranında) seçin.
Makineyi yeniden başlatın.
Belirtilebilen ayarlar yöneticiler ile genel kullanıcılar arasında farklı olabilir ve yöneticinin koyduğu kısıtlamalara bağlı olarak değişir.

Ayarların Açıklaması

Ayarlar/Kayıt ekranındaki her bir ayar öğesinin fonksiyonlarını açıklar. Kullanılabilen ayarlar kullanıcının yetkisine ve kullanılan makineye bağlı olarak değişir. Ayar öğeleri ve değerler Ayar Açıklaması altına yazılır. Fabrika varsayılanları kalın kırmızı karakterlerle yazılır.

"Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir"

"Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir" öğesi Ayarlar/Kayıt tablosundaki her öğe için yazılır. "Evet" veya "Hayır" ibaresi ayarların Uzak UI'de ayarlanıp ayarlanamayacağını gösterir.

Tüm İşlevi İçe Aktar

"Tüm İşlevi İçe Aktar" öğesi Ayarlar/Kayıt tablosunda yazılıdır. Bir ayar öğesinin toplu olarak alınıp alınamayacağına bağlı olarak "A", "B", "C" veya "Hayır" yazar. "A", "B" ve "C" aşağıdaki durumlara işaret eder.

A Durumu

Her şeyi makinenize alma
Ayar bilgilerinin yedekleme için makinenize geri yüklenmesi.
Dışarı Aktarma
İçeri Aktarma
Ayar Bilgisi

B Durumu

Her şeyi aynı model makineye alma
Bu makine ile aynı seriden makineler için geçerlidir.
Dışarı Aktarma
Ayar Bilgisi
İçeri Aktarma

C Durumu

Her şeyi farklı model makineye alma
Toplu almayı destekleyen modeller için geçerlidir.
Dışarı Aktarma
Ayar Bilgisi
İçeri Aktarma

Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı

Bu bölüm, hangi Ayar/Kayıt öğelerinin Uzak UI'deki toplu aktarma fonksiyonunun hangi öğelerine karşılık geldiğini belirtir. Alınmayan/aktarılmayan öğeler için "-" belirtilir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
Uzak UI'nin toplu aktarma fonksiyonu için seçilebilen öğeler aşağıda belirtilmiştir.
Toplu Aktarma Fonksiyonu İle Seçilebilen Öğeler
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Kağıt Türü Yönetim Ayarları
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
Departman Kimliği Yönetimi Ayarları
Anahtar Ayarları
Sertifika/Sertifika İptal Listesi (CRL) Ayarları
Kimlik Doğrulaması Kullanıcı Yönetimi
Güvenlik Politikası Ayarları
AddOn Application Ayar Bilgileri
95FW-05L