PDF

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Paper Save>
<On>, <Off>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Yarım Tonlar>
<Metin>: <Tonlama>, <Çözünürlük>, <Yüksek Çözünürlük>
Evet
B
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Tonlama>, <Çözünürlük>, <Yüksek Çözünürlük>
<Resim>: <Tonlama>, <Çözünürlük>, <Yüksek Çözünürlük>
<Gri Tonlama Dönüşümü>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Nokta Kazancı Ayarı>*1
<-10%>, <-5%>, <Standart>, <+5%>, <+10%>
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
*1
Sadece isteğe bağlı uygun ürün mevcut olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
95FW-06E