Diğer Ağ Ayarları

Ağ ortamınıza göre aşağıdakileri ayarlayın.

SNTP Ayarlarını Yapma

Basit Ağ Zamanı Protokolü (SNTP), ağ üzerindeki zaman sunucusunu kullanarak sistem saatini ayarlamanıza olanak sağlar. SNTP kullanılırsa, zaman sunucusu belirtilen aralıklarla kontrol edilir ve bu sayede doğru zaman her zaman korunabilir. SNTP ayarları, Uzak Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla belirtilebilir.
NTP sunucusuyla SNTP aracılığıyla zaman senkronizasyonu gerçekleştirmek için, makinenin kullanıldığı yerdeki zaman diliminin önceden ayarlanması gerekir. Tarih ve Saati Ayarlama
SNTP ayarlanmadıysa belirli hizmetler kullanıldığında saati senkronize etmek üzere makine harici bir SNTP sunucusuna erişebilir.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [SNTP Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
[SNTP kullan] alanını seçin ve gerekli ayarları belirtin.
[SNTP kullan]
SNTP'yi eşitleme için kullanmak üzere onay kutusunu seçin. SNTP kullanmak istemiyorsanız, onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Sorgulama Aralığı]
Bir eşitleme ile bir sonraki eşitleme arasındaki aralığı belirtin.
[NTP Sunucu Adresi]
NTP veya SNTP sunucusunun IP adresini girin. Ağ üzerinde DNS kullanılabilir durumdaysa, bunun yerine alfasayısal karakterlerden oluşan bir ana bilgisayar adı (veya FQDN) girebilirsiniz (örnek: ntp.örnek.com).
5
[OK] seçeneğine tıklayın.

Aygıt Yönetim Sistemlerinden Makineyi İzleme

Cihaz yönetim yazılımı kullanılıyorsa bir sunucu üzerinden ayar bilgileri ve cihazın ağdaki başarısızlık bilgileri gibi çeşitli bilgileri toplayabilir/yönetebilirsiniz.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları] [Multicast Discovery Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
[Discovery'ye Yanıt] alanını seçin ve gerekli ayarları belirtin.
[Discovery'ye Yanıt]
Makineyi cihaz yönetim yazılımı çok noktaya yayın keşif paketlerine yanıt verecek şekilde ayarlamak ve cihaz yönetim yazılımı tarafından izlemeyi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
[Kapsam Adı]
Makineyi belirli bir kapsama dahil etmek üzere, kapsam adı için alfasayısal karakter girin.
5
[OK] seçeneğine tıklayın.
95FW-010