Satıcınıza veya Servis Temsilcinize Başvurun Mesajı Görüntüleniyor

Makine bir sorun nedeniyle normal çalışamıyorsa ekranda bir mesaj görüntülenir. Görüntülenen mesajda belirtilenleri kontrol edin.

Satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun mesajı görüntülendiğinde

1
Makineyi yeniden başlatın.
Gücü KAPATMAK için güç anahtarına basın (Makineyi Kapatma), 10 saniyeden uzun bir süre bekleyin ve ardından gücü tekrar AÇIN (Makineyi Açma).
Gücü kapattığınızda işlenmeyi bekleyen verilerin silineceğini unutmayın.
2
Mesaj hala görüntüleniyorsa, aşağıdaki bilgileri hazırlayın.
Ürün adı
Makineyi satın aldığınız satıcınız veya servis temsilciniz
Sorun (yaptığınız özel işlem ve sonuç ve belirti vb.)
Ekranda görüntülenen kod
3
Makinenin gücünü kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç kablosunu ıslak elle takmayın ya da çıkarmayın.
Güç kablosunu ayırırken fişi daima sıkıca kavrayın. Güç kablosunu çekilmesi, içteki tellerin ortaya çıkmasına ya da kopmasına neden olabilir, başka bir deyişle güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç kablosu, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilecek akım kaçağına yol açabilir.
95FW-08Y