Вхід до системи апарата

Якщо ввімкнено керування ідентифікаторами відділів або ідентифікатори адміністратора системи, то перед використанням апарата необхідно ввійти в систему. Коли з’явиться екран входу, введіть ідентифікатор відділу й PIN-код відповідно до наведеної нижче процедури.
Якщо встановлено значення <Час автоматичного скидання>, користувач автоматично виходить із системи, коли впродовж певного періоду не виконуються жодні дії. <Час автоматичного скидання>
1
Виберіть елемент <Ідентиф. відділу> або <Ідентиф. адмін. сист.>.
2
Введіть ідентифікатор і натисніть клавішу .
3
Виберіть <PIN-код>.
4
Введіть PIN-код і натисніть клавішу .
5
Натисніть .
У разі успішного входу стануть доступні функції апарата.
Вийдіть із системи після використання.
93X4-020