Керування користувачами

Щоб забезпечити вищий рівень безпеки й ефективності, скористайтеся програмою автентифікації користувачів (служба входу) для керування користувачами апарата (Служба входу). Рекомендується для адміністратора керувати користувачами відповідно до умов експлуатації та необхідних заходів безпеки. Функції керування користувачами

Служба входу

Програма автентифікації користувачів (служба входу) під назвою «User Authentication» (Автентифікація користувачів) використовується як основний метод керування користувачами апарата. За допомогою служби входу User Authentication (Автентифікація користувачів) для користувачів можна виконувати персональну автентифікацію на основі імені та пароля, зареєстрованих для кожного користувача. Інформація користувача перевіряється в базі даних апарата або на зовнішньому сервері автентифікації. Завдяки можливості точного визначення функцій, доступних кожному користувачу, ви можете персоналізувати операції апарата й покращити рівень безпеки, обмеживши доступ до певних функцій. Крім того, можна використовувати керування ідентифікаторами відділів, щоб керувати групами залежно від пристрою, який використовується для автентифікації.

Функції керування користувачами

Далі надано переваги керування користувачами. Щоб захистити важливі дані й скоротити витрати, ви можете обмежити доступ до апарата й визначити ряд операцій, які доступні користувачам.
Запобігання несанкціонованому використанню апарата третіми особами
Оскільки користуватись апаратом можуть лише схвалені користувачі, це унеможливлює витік інформації через несанкціоноване використання третіми особами, навіть якщо апарат розташовано в місці з пожвавленим рухом, яке відкрите для зовнішніх осіб.
Налаштування рівнів прав
За допомогою керування персональною автентифікацією ви можете визначати діапазон доступних операцій, указавши роль (рівень прав) для кожного користувача. Це може бути роль «Administrator» із повними правами доступу або роль «GeneralUser», яка не може використовувати елементи, для яких потрібні права адміністратора.
Налаштування обмежень щодо використання
Керування персональною автентифікацією дає змогу користувачу з правами адміністратора керувати рядом операцій, які доступні користувачам.
Керування групами користувачів
Користувачів можна додавати в групи на основі ідентифікатора відділу (керування ідентифікаторами відділів), завдяки чому можна перевіряти загальну кількість роздрукованих сторінок для кожного ідентифікатора відділу. Ви також можете встановити певні обмеження для кожного ідентифікатора відділу, наприклад щонайбільше 500 роздрукованих сторінок. Ця функція дає змогу підвищити рівень обізнаності стосовно витрат і визначити способи покращення ефективності операцій.
Пов’язання облікових записів користувачів зі зв’язкою ключів для забезпечення безперебійної роботи
Якщо крім відомостей автентифікації, що використовуються під час входу, потрібні й інші відомості автентифікації, їх слід ввести один раз і не потрібно вводити знову після успішної автентифікації. Такі відомості автентифікації називають зв’язкою ключів. Оскільки ланцюжки ключів пов’язані з обліковими записами користувачів, відомості автентифікації не потрібно вводити знову, навіть якщо живлення апарата вимкнуто.
Пов’язання облікових записів користувачів з ідентифікаторами відділів для обмеження кількості роздруківок
Облікові записи користувачів, що пройшли автентифікацію користувачів, можна пов’язати з ідентифікаторами відділів. Заздалегідь указуючи обмеження на друк для ідентифікаторів відділів, ви можете застосувати обмеження щодо кількості роздруківок для кожного відділу, до якого належить користувач. Інформацію про пов’язування облікових записів користувачів з ідентифікаторами відділів див. в розділі Реєстрація інформації користувачів на локальному пристрої. Відомості про визначення обмежень для відділу див. в розділі Налаштування параметрів керування ідентифікаторами відділів.
93X4-03L