Завантаження паперу

Папір можна завантажити в шухляду для паперу або в багатоцільовий лоток. Додаткові відомості про доступні типи й формати паперу див. в розділі Доступний папір. Для оптимальних результатів друку правильно вказуйте формат і тип паперу, який завантажуєте. Установлення формату та типу паперу
Перед використанням паперу переконайтеся, що вжито всіх запобіжних заходів щодо паперу та що папір правильно зберігається. Доступний папір
Якщо завантажити папір, коли ще залишається запас, це може призвести до подачі кількох аркушів одночасно або зминання паперу. Якщо ще залишився папір, рекомендовано дочекатися його повного використання й після цього завантажувати нову партію.
Не використовуйте одночасно папір різних форматів або типів.
93X4-01H