Вимкнення апарата

У цьому розділі описується, як вимкнути апарат.
Ви можете вимкнути апарат з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Вимкнення або перезавантаження апарата
1
Натисніть вимикач живлення.
Повне вимкнення апарата може тривати деякий час. Не витягуйте штепсель шнура живлення, доки не згасне дисплей та індикатори.
Щоб повторно запустити апарат, почекайте щонайменше 10 секунд після вимкнення системи, а потім знову ввімкніть апарат. Коли ввімкнено параметр <Параметри швидк. запуску для ел. живл.>, почекайте щонайменше 20 секунд, перш ніж знову запустити апарат. <Параметри швидк. запуску для ел. живл.>
93X4-01F