Увімкнення апарата

У цьому розділі описується, як увімкнути апарат.
1
Переконайтеся, що штепсель шнура живлення надійно вставлений у розетку.
2
Натисніть вимикач живлення.
На дисплеї з’явиться екран.
Ви можете вибрати екран, який відображатиметься на дисплеї безпосередньо після вмикання апарата. <Екран за замовч. після запуску/відновл.>
Реагування клавіш на панелі керування може бути неоптимальним одразу після ввімкнення апарата.
Якщо апарат підключено до вимкненого комп’ютера Mac за допомогою кабелю USB, одночасно з увімкненням апарата може бути ввімкнено комп’ютер. У такому разі від’єднайте USB-кабель від апарата. Цю проблему можна вирішити шляхом використання концентратора USB, під’єднаного до апарата та комп’ютера.
93X4-01E