Реєстрація часто використовуваних формату та типу паперу для багатоцільового лотка

Можна зареєструвати параметри паперу за замовчуванням для багатоцільового лотка. Реєстрація параметрів за замовчуванням може заощадити зусилля, необхідні для зазначення параметрів щоразу, коли в багатоцільовий лоток завантажується той самий папір.

Якщо зареєстровано параметр паперу за замовчуванням, екран параметрів паперу не відображається під час завантаження паперу і завжди використовується один і той самий параметр. Якщо завантажити папір іншого формату або типу, не змінивши параметри паперу, друк може бути виконано неправильно. Щоб уникнути цієї проблеми, виберіть <Указати під час завантаження паперу> на кроці 3, а потім завантажте папір.
1
Виберіть <Параметри паперу> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Багатоцільовий лоток>.
3
Виберіть формат паперу.
Про параметр <Довільний формат>
Якщо вам часто потрібно міняти папір для завантаження, установіть значення <Довільний формат>; це зменшить кількість кроків, які потрібно щоразу виконувати для зміни параметра. Також можна відображати повідомлення про помилку, коли параметри драйвера принтера значно відрізняються від формату завантаженого паперу. <Форм.пап.не збіг.зджер.пап.довіл.форм.>
Реєстрація паперу стандартного формату
Реєстрація паперу нестандартного формату
Реєстрація конвертів
4
Виберіть тип паперу.
Про параметр <Довіль.>
Якщо вам часто потрібно міняти папір для завантаження, установіть значення <Довіль.>; це зменшить кількість кроків, які потрібно щоразу виконувати для зміни параметра. Проте майте на увазі, що цей параметр дає змогу виконувати друк на апараті, навіть якщо є невідповідність між параметром типу паперу в драйвері принтера й типом паперу, який фактично завантажено в апарат.
Якщо параметр типу паперу в драйвері принтера — [Авто], апарат працює так само, як і коли вибрано тип паперу [Звичайний 1].
Щоб переглянути докладні параметри для типу паперу, виберіть <Докладні відомості> виберіть тип паперу, який потрібно перевірити.
93X4-024