Коригування положення друку

Можна відкоригувати положення друку, якщо друк несиметричний або виходить за межі області друку. Положення друку можна відкоригувати для кожного джерела паперу.
Перед виконанням коригування положення друку переконайтеся, що зазначені далі параметри задано правильно.
Установлення джерела паперу для коригування (Custom Settings <Подавання паперу>  <Джерело подавання паперу за замовч.>)
Установлення режиму друку (1-сторонній/2-сторонній) для коригування (Custom Settings <2-сторонній друк>)
Установлення типу паперу для подачі Установлення формату та типу паперу
Під час виконання коригування положення друку потрібно не вибирати параметр <Довіль.>, а вказати правильний тип паперу для джерела паперу.

Крок 1. Друк із поточним положенням друку

Можна виконати пробний друк, щоб перевірити напрям і відстань для коригування.
1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>  <Налаштувати положення друку>.
3
Виберіть <Зразок друку>  <Так> і натисніть .
Буде виконано пробний друк.

Крок 2. Перевірка напряму й відстані для коригування

На пробній роздруківці друкуються позначки для підтвердження положення друку. Положення цих позначок визначає напрям і відстань для коригування. Зазвичай усі позначки друкуються на краї паперу.
Перегляд пробної роздруківки
Передній край паперу, що виводиться, — це верхній край пробної роздруківки. Пам’ятайте, який край є верхнім, коли дістаєте папір.
 
Розміри позначок для перевірки положення друку вказано нижче.
 
Якщо положення друку несиметричне
Коригування положення друку потрібне, коли позначки, що підтверджують положення друку, розташовані несиметрично. Напрям положення друку можна вказати за допомогою додатного (+) або від’ємного (-) значення, а відстань можна зазначити в міліметрах. Щоб виконати коригування по вертикалі, установіть від’ємне значення (-) для переміщення положення друку вгору або додатне (+) для переміщення вниз. Щоб виконати коригування по горизонталі, установіть від’ємне значення (-) для переміщення положення друку вліво або додатне (+) для переміщення вправо.
Вертикальний напрям
 
Горизонтальний напрям
 
У наведеному нижче прикладі потрібно зсунути положення друку на 3,5 мм вгору та на 1,5 мм вправо, тому слід зазначити -3,5 мм у вертикальному напрямку й +1,5 мм у горизонтальному.

Крок 3. Коригування положення друку для кожного джерела паперу

Змініть положення друку після перевірки напряму й відстані, які потрібно відкоригувати.
1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>  <Налаштувати положення друку>.
3
Виберіть джерело паперу для коригування або параметр <Загальні>, щоб виконати коригування для всіх джерел паперу.
Коригування положення друку у вертикальному напрямі для 2-стороннього друку
Положення друку для першої сторінки (лицева сторона) під час двостороннього друку можна відкоригувати за допомогою параметра <Загальні>. Положення друку для другої сторінки (зворотна сторона) можна коригувати за допомогою налаштування для кожного джерела паперу.
Приклад коригування положення друку
Перша сторінка (лицева сторона)
Установлення значення параметра <Загальні>  <Налашт. вертик. (1-ша стор. для 2-стор.)>
Друга сторінка (зворотна сторона)
Установлення значення для кожного джерела паперу  <Налашт.вертик.(1-ст./2-а стор.для 2-ст.)>
4
Виберіть напрям, у якому потрібно виконати коригування, і комбінацію одностороннього/двостороннього друку та натисніть .
5
Установіть значення коригування й натисніть .
Введіть значення на основі результату пробного друку, використовуючи клавіші /.
Для параметра <Налашт. вертик. (1-ша стор. для 2-стор.)> положення друку всіх джерел паперу коригується за допомогою введеного значення.
Повторіть кроки 3–5, щоб відкоригувати інші положення та джерела паперу.
6
Виконайте пробний друк і перевірте правильність коригування. Крок 1. Друк із поточним положенням друку
93X4-08A