Створення ключа та сертифіката для встановлення зв’язку з мережею

 
Апарат може створити ключ і сертифікат (сертифікат сервера) для зашифрованого зв’язку за протоколом TLS. Щоб відразу почати використовувати протокол TLS із шифруванням даних, скористайтеся ключем і сертифікатом, попередньо встановленими на апараті. За потреби попросіть адміністратора створити ключ і сертифікат. Однак зауважте, що створення ключа й сертифіката недостатньо для зашифрованого зв’язку TLS. Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS
Щоб використовувати сертифікат сервера, що має підпис центру сертифікації, замість сертифіката можна створити ключ із запитом на підписання сертифіката (CSR). Створення ключа та запиту на підписання сертифіката (CSR)
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Device Management] [Key and Certificate Settings].
4
Клацніть [Generate Key].
Видалення зареєстрованого ключа й сертифіката
Виберіть ключ і сертифікат, які потрібно видалити → клацніть [Delete]  [OK].
Ключ і сертифікат не можна видалити, якщо наразі вони використовуються з певною метою, наприклад, коли в розділі [Key Usage] відображається «TLS» або «IEEE 802.1X». У такому разі перед видаленням вимкніть цю функцію або замініть ключ і сертифікат іншими.
5
Клацніть [Network Communication].
6
Укажіть параметри для ключа й сертифіката.
[Key Name]
Введіть буквено-цифрові символи для назви ключа. Задайте ім’я, яке вам згодом буде легко знайти в списку.
[Signature Algorithm]
Виберіть алгоритм гешування для підпису. Доступні алгоритми гешування залежать від довжини ключа (Функція керування). Для ключів довжиною 1024 біти або більше можна використовувати алгоритми гешування SHA384 й SHA512.
[Key Algorithm]
Виберіть [RSA] або [ECDSA] як алгоритм генерування ключів. Виберіть довжину ключа, якщо вибрано [RSA], і тип ключа, якщо вибрано [ECDSA]. В обох випадках вибір вищого значення забезпечує вищий рівень безпеки, але призводить до зниження швидкості обробки даних.
Якщо для параметра [Signature Algorithm] вибрано значення [SHA384] або [SHA512], довжину ключа неможливо встановити на [512-bit] у разі вибору значення [RSA] для параметра [Key Algorithm].
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]/[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Введіть дату початку й дату закінчення терміну дії сертифіката. Дата, установлена для параметра [Validity End Date (YYYY/MM/DD)], не може передувати даті в полі [Validity Start Date (YYYY/MM/DD)].
[Country/Region]
Клацніть перемикач [Вибір країни/регіону] і виберіть країну/регіон з розкривного списку. Також можна клацнути перемикач [Enter Internet Country Code] і ввести код країни, наприклад «US» для США.
[State] / [City]
За необхідності введіть буквено-цифрові символи для розташування.
[Organization] / [Organization Unit]
За необхідності введіть буквено-цифрові символи для назви організації.
[Common Name]
За необхідності введіть буквено-цифрові символи для спільного імені сертифіката. «Спільне ім’я» часто скорочено позначається як «CN» (Common Name).
7
Клацніть [OK].
Генерування ключа й сертифікат може зайняти деякий час.
Після того як ключ і сертифікат буде згенеровано, їх буде автоматично зареєстровано в апараті.
93X4-04H