Керування апаратом

Щоб зменшити різні ризики, пов’язані з використанням цього апарата, зокрема ризик витоку особистої інформації або несанкціонованого доступу третіх осіб, необхідно вживати постійних і ефективних заходів безпеки. Призначте адміністратора, який керуватиме важливими параметрами апарата, зокрема параметрами керування та безпеки, для гарантування безпечного використання апарата.

Налаштування основної системи керування

 

Зменшення ризиків, спричинених недбалістю, помилками в роботі або неправильним використанням

 

Забезпечення ефективного керування

 

Керування конфігурацією та налаштуваннями системи

 
93X4-03E