Обмеження використання носіїв пам’яті

Незважаючи на зручність використання носіїв пам’яті, як-от пристроїв пам’яті USB, у разі неправильного використання вони можуть стати джерелом витоку інформації. У цьому розділі описано порядок налаштування параметрів, що забороняє використання носіїв пам’яті, щоб не допускати друку даних, збережених на таких носіях. Для налаштування цих параметрів потрібні права адміністратора.
Виберіть <Устан.> <Параметри функції> <Доступ до файлів> <Параметри носія пам’яті> <Використовувати функцію друку> <Вимк.>.
93X4-04Y