Пряме підключення

Навіть у середовищі без маршрутизатора бездротової локальної мережі ви можете підключати свій мобільний пристрій безпосередньо до апарата за допомогою режиму точки доступу або Wi-Fi Direct, що дає змогу підключити мобільний пристрій до апарата без складних налаштувань.

Підготовка до підключення напряму

Установіть з’єднання за допомогою режиму точки доступу в зазначеному нижче порядку.
 
 
Перевірте мережеві параметри апарата.
Виберіть <Устан.> <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv4>  установіть <Використовувати IPv4> на <Увімк.>.
 
 
 
 
Підготуйте мобільний пристрій.
Увімкніть на мобільному пристрої з’єднання Wi-Fi.
 
 
Підготуйте пристрій для підключення.
Виберіть <Устан.> <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>  установіть <Використовувати пряме підключення> на <Увімк.>.
Виберіть <Устан.> <Настройки> <Мережа> <Параметри прямого підключення> виберіть потрібний тип прямого підключення в розділі <Тип прямого підключення>.
Натисніть <Мобільний портал> (Екран <Головний> <Direct Connection>  <Підключити>.
Якщо в розділі <Вибір інтерфейсу> вибрано значення <Бездрот. лок. мережа> або <Дрот. лок. мережа + Бездрот. лок. мережа>, <Wi-Fi Direct> не можна використовувати для параметра <Тип прямого підключення>. <Вибір інтерфейсу>
Для отримання інформації про використання програми Canon PRINT Business, див. пов’язані посібники. (https://global.canon/gomp/)
Якщо вгорі панелі керування відображається повідомлення <Не можна викор. з поточн. парам. Зверн. до адмін. системи.> і елемент Підключити неможливо вибрати, перевірте, чи для параметра <Використовувати пряме підключення> встановлено значення <Увімк.>. Якщо для параметра <Використовувати пряме підключення> встановлено значення <Увімк.>, однак кнопку <Підключити> неможливо натиснути, змініть IP-адресу в розділі <Параметри ІР-адреси прямого підключення>. <Використовувати пряме підключення> <Параметри ІР-адреси прямого підключення>
Якщо ви використовуєте режим точки доступу, а під час запуску апарата для параметра <Трим. ввімк., якщо вказ. SSID/ключ мер.> встановлено значення <Увімк.>, прямі підключення можливі без вибору меню <Мобільний портал>  <Підключити>. <Трим. ввімк., якщо вказ. SSID/ключ мер.>

Пряме підключення (режим точки доступу)

Установлення з’єднання між апаратом і мобільним пристроєм може тривати деякий час.

Підключення вручну

1
Виберіть <Мобільний портал> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
Якщо мобільний пристрій вже під’єднано, перейдіть до кроку 3.
2
Виберіть <Підключити>.
3
Налаштуйте параметри мережі на мобільному пристрої за допомогою ідентифікатора SSID і ключа мережі, які відображаються на екрані апарата.
4
Виконавши потрібні операції, виберіть Роз’єднати.

Підключення напряму (Wi-Fi Direct)

Підключення до апарата з мобільного пристрою

1
Запустіть пряме підключення на мобільному пристрої.
Відкрийте екран Wi-Fi Direct з екрана налаштування Wi-Fi мобільного пристрою та торкніться апарата в списку виявлених пристроїв Wi-Fi Direct.
На екрані апарата відобразиться повідомлення про те, що з мобільного пристрою отримано запит на підключення.
2
Виберіть <Так> на екрані апарата.
Почнеться підключення мобільного пристрою до апарата.
3
Виконавши потрібні операції, виберіть Роз’єднати.

Підключення до мобільного пристрою з апарата

1
У списку, що відображається на екрані, виберіть назву пристрою, до якого потрібно підключитися напряму, і виберіть Підключити.
Відобразиться екран із пропозицією дозволити підключення до мобільного пристрою.
2
Торкніться елемента <Так> на екрані мобільного пристрою.
Почнеться підключення мобільного пристрою до апарата.
3
Виконавши потрібні операції, виберіть Роз’єднати.
Щоб переглянути підключені мобільні пристрої, виберіть <Відомості про підключення> на екрані <Direct Connection>.
Залежно від мобільного пристрою, що використовується, через пряме підключення може не вдатися підключитися до Інтернету.
Стан очікування підключення завершується, коли бездротове з’єднання з мобільного пристрою не встановлено впродовж п’яти хвилин після відображення назви пристрою.
Якщо під час прямого підключення між мобільним пристроєм і апаратом триватиме зв’язок без передавання даних, цей зв’язок може бути втрачено.
Під час прямого підключення ефективність енергозбереження в режимі сну може погіршитися.
Після завершення потрібної операції обов’язково завершіть з’єднання між апаратом і мобільним пристроєм. Якщо з’єднання між ними залишиться, ефективність енергозбереження в режимі сну може погіршитися.
Якщо використовується пряме підключення, не призначайте IP-адресу для мобільного пристрою вручну. Такі дії можуть перешкодити належному зв’язку після використання режиму прямого підключення.
93X4-036