Друк за допомогою комп’ютера

У цьому розділі описано основну операцію друку за допомогою комп’ютера, на якому інстальовано драйвер принтера.

Довідка щодо драйверів принтера

Якщо на екрані параметрів драйверів принтера вибрати елемент [Довідка] (Windows) або  (Mac OS), відобразиться вікно довідки. Інформацію, яку не надає Посібник користувача, зокрема про функції драйвера та налаштування цих функцій, див. у Довідці.

Основні операції друку

У цьому розділі описано основний робочий процес під час друку з комп’ютера.
1
Відкрийте документ і відобразіть екран друку.
2
Виберіть апарат і натисніть кнопку [Настроювання] або [Властивості].
3
За потреби вкажіть значення параметрів друку, а потім натисніть кнопку [OK].
Якщо необхідно, переходьте між вкладками для зазначення потрібних параметрів друку.
4
Виберіть елемент [Друк] або [OK].
Почнеться друк.
Якщо потрібно скасувати друк, див. розділ Скасування друку.
1
Відкрийте документ і відобразіть екран друку.
2
Виберіть апарат.
3
Укажіть параметри друку відповідно до своїх потреб.
Після вибору панелі параметрів з розкривному списку налаштуйте параметри друку для кожної панелі.
4
Клацніть [Print].
Почнеться друк.
Якщо потрібно скасувати друк, див. розділ Скасування друку.
93X4-02F