<Доступ до файлів>

У цьому розділі описано параметри друку збережених файлів.
<Змін. парам. за зам. (друк з нос. пам.)>
<Уст.> <Параметри функції>  <Доступ до файлів>  <Загальні параметри>  <Параметри доступу до збережених файлів>
Можна змінити параметри, зареєстровані для функції <Дост. до зб. файлів> як параметри за замовчуванням.
<Використовувати функцію друку>
<Уст.> <Параметри функції>  <Доступ до файлів>  <Параметри носія пам’яті>
Зазначення цього параметра дає змогу друкувати файли, записані на носії пам’яті.Обмеження використання носіїв пам’яті
<Виб. опцію під час підкл. носія пам’яті>
<Уст.> <Параметри функції>  <Доступ до файлів>  <Параметри носія пам’яті>
Можна встановити, чи відображати екран параметрів друку, коли підключено носій пам’яті.Підключення пристрою пам’яті USB
93X4-07L