Установлення адреси IPv4 додаткової лінії

Установіть адресу IPv4, що використовуватиметься для додаткової лінії.
З додатковою лінією можна використовувати лише адреси IPv4.
1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри запасного каналу>.
3
Виберіть <Параметри IP-адреси> і введіть IP-адресу додаткової лінії.
Ви можете встановити і автоматичне, і ручне отримання. Якщо ви встановите обидва параметри та встановите для параметра <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> значення <Вимк.>, введена вручну IP-адреса використовуватиметься, якщо не вдасться отримати IP-адресу автоматично.
Автоматичне призначення IP-адреси за допомогою DHCP
1
Виберіть <Параметри IP-адреси>  <Автоматичне призначення>.
2
Виберіть <DHCP>.
Якщо вибрано параметр <DHCP>, зв’язок виконується для перевірки надання мережевих послуг незалежно від того, чи може середовище використовувати DHCP. Рекомендується скасувати вибір цього елемента, якщо ви не використовуєте DHCP.
Ручне введення IP-адреси
1
Настройте параметр для вимкнення автоматичного отримання.
Виберіть <Автоматичне призначення>  <Вимк.>.
2
Виберіть <Отримати вручну>.
3
Введіть IP-адресу та маску підмережі.
Введіть ці значення на кожному екрані за допомогою цифрових клавіш і натисніть .
Під час підключення до іншої мережі через маршрутизатор введіть адресу шлюзу, а також налаштуйте <Параметри статичної маршрутизації>. Налаштування статичної маршрутизації
93X4-00L