Налаштування статичної маршрутизації

Ви можете налаштувати статичну маршрутизацію вручну, зазначивши маршрут мережі.
Наприклад, під час надсилання даних з апарата, підключеного до інших мереж через маршрутизатор як з головною лінією, так і з додатковою, дані можуть надсилатися через шлюз додаткової лінії, а не шлюз головної лінії, який зазвичай використовується.
*1 Шлюз головної лінії
*2 Шлюз додаткової лінії
*3 Параметри статичної маршрутизації
Під час підключення до іншої мережі через маршрутизатор заздалегідь введіть адресу шлюзу в [IPv4 Settings]/[Sub Line Settings: Basic Settings]. Установлення адреси IPv4 Установлення адреси IPv4 додаткової лінії
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Network Settings]  [Static Routing Settings].
4
Виберіть параметр [Use Static Routing] (Друк брошури).
5
Клацніть [Register] в рядку інформації про статичну маршрутизацію для реєстрації.
Для рядків, у яких уже є зареєстрована інформація, відображається [Edit] або [Delete].
6
Введіть [Destination Address] і [Gateway Address] натисніть [OK] [OK].
Натисніть кожну кнопку та введіть потрібні параметри.
Порядок маршруту відображається в [Priority] на екрані параметрів статичної маршрутизації.
Ви можете зареєструвати до 16 пристроїв, які можна підключити.
Відомості про успішне/невдале налаштування параметрів статичної маршрутизації відображаються в розділі [Routing Registration].
Якщо в [Routing Registration] указано, що спроба була невдалою, виберіть параметри статичної маршрутизації, які не вдалося задати, і знову встановіть адресу й адресу шлюзу.
93X4-00Y