Настроювання підключення із зазначенням докладних параметрів

Якщо потрібно докладно вказати параметри безпеки або неможливо встановити бездротове підключення, дотримуючись інших процедур, введіть вручну всі відомості, потрібні для підключення до бездротової локальної мережі. Заздалегідь підтвердьте й запишіть інформацію про SSID, мережевий ключ, стандарт безпеки, метод автентифікації/шифрування тощо Перевірка ідентифікатора SSID та мережевого ключа
1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри бездротової локальної мережі>  <Параметри SSID>.
3
Виберіть <Ввести вручну>  введіть SSID, який ви перевірили.
Введіть SSID і виберіть <Застосувати>.
Інструкції щодо введення тексту див. в розділі Введення символів.
4
Перевірте параметри безпеки в розділі <Параметри безпеки>.
Використання WEP
1
Виберіть <WEP>.
2
Виберіть спосіб автентифікації.
Щоб використовувати ключ WEP як пароль, виберіть <Спільний ключ>.
У разі вибору <Відкрита система> виникає помилка автентифікації під час підключення, якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі використовує автентифікацію за допомогою спільного ключа. У такому разі апарат автоматично змінює параметр на <Спільний ключ> і повторює спробу підключення.
3
Виберіть ключ WEP, який потрібно відредагувати.
Виберіть <Редагувати ключ WEP> виберіть будь-який ключ від <Ключ WEP 1> до <Ключ WEP 4>.
Можна зареєструвати до чотирьох ключів WEP.
4
Введіть перевірений мережевий ключ.
Введіть мережевий ключ і виберіть <Застосувати>.
5
Виберіть ключ WEP, який потрібно використовувати.
Виберіть <Вибрати ключ WEP> виберіть ключ WEP, який ви змінили.
Використання WPA-PSK, WPA2-PSK або WPA3-SAE
1
Виберіть елемент <WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE> або <WPA3-SAE>.
2
Виберіть спосіб шифрування.
Щоб апарат автоматично вибирав AES-CCMP або TKIP відповідно до параметрів маршрутизатора бездротової локальної мережі, натисніть <Авто>.
Якщо в кроці 1 вибрано <WPA3-SAE>, перейдіть до наступного кроку.
3
Введіть перевірений мережевий ключ.
Введіть мережевий ключ і виберіть <Застосувати>.
Використання WPA-EAP, WPA2-EAP або WPA3-EAP
1
Виберіть <WPA/WPA2-EAP>.
2
Виберіть <Так> на екрані підтвердження.
5
Виберіть <Так> на екрані підтвердження.
 Після того, як маршрутизатор бездротової локальної мережі буде визначено й настроювання завершено, відобразиться вікно <Підключено.>.
93X4-00E