Настроювання підключення шляхом вибору маршрутизатора бездротової локальної мережі

Можна здійснити пошук маршрутизаторів бездротової локальної мережі, доступних для підключення, і вибрати один на дисплеї апарата. Якщо стандартом безпеки для маршрутизатора бездротової локальної мережі є WEP, WPA/WPA2-PSK або WPA3-SAE, введіть ключ WEP або PSK для мережевого ключа. Заздалегідь підтвердьте й запишіть інформацію про SSID, мережевий ключ, стандарт безпеки, метод автентифікації/шифрування тощо Перевірка ідентифікатора SSID та мережевого ключа
Параметри безпеки
Якщо бездротове підключення налаштовано шляхом вибору маршрутизатора бездротової мережі, для методу автентифікації WEP буде вибрано значення <Відкрита система> або для методу шифрування WPA/WPA2-PSK і WPA3-SAE – значення <Авто> (AES-CCMP або TKIP). Якщо ви хочете вибрати параметр <Спільний ключ> для автентифікації WEP або хочете визначити <AES-CCMP> для методу шифрування WPA/WPA2-PSK та WPA3-SAE, налаштуйте підключення за допомогою <Ввести вручну>. Настроювання підключення із зазначенням докладних параметрів
Якщо стандартом безпеки для маршрутизатора бездротової локальної мережі є WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, методом шифрування буде встановлено AES-CCMP. Також укажіть параметри автентифікації IEEE 802.1X для апарата перед підключенням до бездротової локальної мережі. Налаштування параметрів автентифікації IEEE 802.1X
1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри бездротової локальної мережі>  <Параметри SSID>.
3
Виберіть <Вибір точки доступу>.
Апарат почне пошук доступних маршрутизаторів бездротової локальної мережі.
4
Виберіть маршрутизатор бездротової локальної мережі та підключіться до нього.
Якщо параметром безпеки вашого маршрутизатора бездротової локальної мережі є WEP, WPA/WPA2-PSK або WPA3-SAE
1
Виберіть маршрутизатор бездротової локальної мережі.
2
Введіть мережевий ключ.
3
Виберіть <Так> на екрані підтвердження.
Після завершення настроювання відобразиться екран <Підключено.>.
Якщо параметром безпеки вашого маршрутизатора бездротової локальної мережі є інший, крім WEP, WPA/WPA2-PSK або WPA3-SAE
1
Виберіть маршрутизатор бездротової локальної мережі виберіть <Так> на екрані підтвердження.
Після завершення настроювання відобразиться екран <Підключено.>.
93X4-00C