Duplex Color Image Reader Unit-P

Tapa de l'alimentador

Obriu aquesta tapa quan retireu els originals encallats a l'alimentador. Encallaments de paper a l'alimentador

Indicador de col·locació d'originals

S'il·lumina quan hi ha originals a la safata d'alimentació d'originals.

Guies lliscants

Ajusteu les guies segons l'amplada d'un original.

Safata d'alimentació d'originals

Els originals col·locats aquí entren automàticament a l'alimentador. Quan es carreguen dos o més fulls, els originals es poden llegir contínuament. Col·locació dels originals

Prolongació de la safata d'alimentació d'originals

Traieu aquesta safata quan carregueu un original de mida gran.

Àrea de lectura d'alimentació de documents

Els originals col·locats a l'alimentador es llegeixen en aquesta àrea.

Tapa de l'àrea de lectura d'alimentació de documents

Obriu aquesta tapa per netejar l'àrea de lectura d'alimentació de documents. Neteja periòdica

Vidre de còpia

Quan llegiu llibres, originals gruixuts, originals prims i altres originals que no es poden llegir utilitzant l'alimentador, col·loqueu-los al vidre. Col·locació dels originals

Prolongació de la safata de sortida d'originals

Traieu aquesta safata quan llegiu originals de mida gran per evitar que caiguin per sobre de la vora de l'alimentador. La safata es pot desplegar a dues longituds diferents, segons la mida de l'original.

Safata de sortida d'originals

Els originals llegits es dipositen aquí.

Retenidor d'originals

Pressiona els originals per aguantar els que surten.

Indicador de sortida d'originals

Si col·loqueu originals a l'alimentador mentre hi ha originals d'un altre treball a la safata de sortida d'originals, l'indicador parpelleja per notificar l'usuari que encara hi ha originals.
Si col·loqueu un original gruixut, com ara un llibre o una revista, sobre el vidre de còpia, no feu pressió forta sobre l'alimentador.
No col·loqueu cap objecte a l'àrea de sortida dels originals. Si ho feu, podríeu malmetre els originals.
Netegeu periòdicament l'alimentador i el vidre per tal d'obtenir uns resultats d'impressió adequats. Neteja periòdica
A36C-03R