Equips opcionals

Si combineu opcions, podeu fer servir les funcions més eficaçment.

 Booklet Trimmer-G i Two-Knife Booklet Trimmer-B

La "Booklet Trimmer-G" i la "Two-Knife Booklet Trimmer-B" retallen la vora davantera i la superior/inferior de les còpies grapades en quadern per tal d'obtenir una impressió neta. Per a més informació, vegeu el manual de la "Booklet Trimmer-G" i la "Two-Knife Booklet Trimmer-B".

 Finisher Long Sheet Catch Tray-B

Es pot utilitzar amb el paper la longitud del qual per a la direcció de l'alimentació sigui superior a 762 mm. Podeu carregar fins a 300 fulls de paper amb una longitud inferior a 762 mm i fins a 10 fulls de paper de 763 mm a 1.300 mm. Finisher Long Sheet Catch Tray-B

 Booklet Finisher-AF

Amb aquesta opció, podeu classificar, agrupar, desplaçar, grapar (cantonada/doble/quadern) i fer plec quadern. Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF

 Staple-P1

És possible carregar la "Staple-P1" a la "Booklet Finisher-AF" per grapar quaderns.

 Staple-N1

La "Staple-N1" pot carregar-se a la "Staple Finisher-AF" o la "Booklet Finisher-AF" per grapar (Cantonada i Doble).

 Paper Folding Unit-K

Si la "Paper Folding Unit-K" està instal·lada a la "Staple Finisher-AF" o la "Booklet Finisher-AF", el paper es pot plegar de cinc maneres diferents (Plec Z, Plec central, Plec C, Plec Z acordió i Plec doble paral·lel). Paper Folding Unit-K

 High Capacity Stacker-J

La "High Capacity Stacker-J" us permet apilar contínuament una gran quantitat de paper. A l'equip es poden instal·lar fins a dos apiladors. Per obtenir més informació, vegeu al manual "High Capacity Stacker-J".

 Perfect Binder-F

La "Perfect Binder-F" disposa de les funcions següents: vores de llibre, encolar, retalla i apilar. Per obtenir més informació, vegeu al manual "Perfect Binder-F".

 Multi Function Professional Puncher-C

La "Multi Function Professional Puncher-C" fa forats de diferents menes. Per obtenir més informació sobre la "Multi Function Professional Puncher-C", vegeu el manual de "Multi Function Professional Puncher-C".

 Document Insertion Unit-R

Si la "Document Insertion Unit-R" està instal·lada, es pot inserir un tipus de paper diferent del cos del document per a una portada o insert. Document Insertion Unit-R

 Inspection Unit-B

Instal·lar la "Inspection Unit-B" permet que l'equip inspeccioni la qualitat de les imatges impreses basant-se en les imatges mestres i la configuració. Per obtenir més informació, vegeu al manual "Inspection Unit-B".

 Sensing Unit-B

Instal·lar la "Sensing Unit-B" permet a l’equip efectuar automàticament l’ajust de la posició de la imatge i l’ajust de color, entre altres.
Sensing Unit-B

 Operator Attention Light-A

Quan es produeix un error o la quantitat restant de consumibles s'esgota, tres indicadors de colors parpellegen perquè pugueu comprovar l'estat de l'equip des de la distància. Operator Attention Light-A

 Flat Control Panel-A

La pantalla tàctil gran us permet utilitzar l'equip de forma eficaç. També podeu ajustar l'angle del tauler de control per veure la pantalla tàctil més fàcilment. Tauler de control (opcional)

 Duplex Color Image Reader Unit-P

Els originals col·locats a l'alimentador entren automàticament, full per full, al vidre de còpia per llegir-se. Podeu llegir documents, com ara llibres, originals gruixuts, originals fins i transparències, al vidre de còpia de la "Duplex Color Image Reader Unit-P".
Duplex Color Image Reader Unit-P

 Multi-drawer Paper Deck-E

Si la "Multi-drawer Paper Deck-E" està instal·lada, pot proporcionar tres orígens del paper addicionals. Els dipòsits superior i central admeten cadascun un màxim de 1.500 fulls de paper (80 g/m2), i el dipòsit inferior de la "Multi-drawer Paper Deck-E"/"Multi-drawer Paper Deck-E" secundària admet fins a 2.000 fulls de paper (80 g/m2) A l'equip es poden instal·lar fins a dos dipòsits. Multi-drawer Paper Deck-E

 Envelope Feeder Attachment-H

Instal·leu la "Envelope Feeder Attachment-H" per carregar sobres al "Multi-drawer Paper Deck-E". Multi-drawer Paper Deck-E

 Envelope Feeder Attachment-F

Instal·leu la "Envelope Feeder Attachment-F" per carregar sobres als calaixos de paper de l'equip. Càrrega de sobres al calaix de paper (Envelope Feeder Attachment-F)

 Tab Feeding Attachment-F

Instal·leu la "Tab Feeding Attachment-F" per carregar separadors als calaixos de paper d'aquest equip. Càrrega de separadors

 Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU

La "Puncher Unit-BS"/"Puncher Unit-BT"/"Puncher Unit-BU" disposa del mode Perforar. La "Puncher Unit-BS"/"Puncher Unit-BT"/"Puncher Unit-BU" només es pot instal·lar si hi ha instal·lada la "Staple Finisher-AF" o "Booklet Finisher-AF". Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF

 Printer Cover-P

Feu servir aquesta opció quan vulgueu utilitzar l'equip com a impressora. Printer Cover-P

 Stack Bypass-D

Utilitzeu la "Stack Bypass-D" per alimentar paper manualment. Stack Bypass-D

 Stack Bypass Alignment Tray-D

La "Stack Bypass Alignment Tray-D" alinea el paper col·locat a la "Stack Bypass-D".
Stack Bypass Alignment Tray-D

 Long Sheet Tray-B

Instal·leu aquesta opció quan feu sevir paper llarg. Long Sheet Tray-B

 POD Deck Lite XL-A

La "POD Deck Lite XL-A" té capacitat per a 3.500 fulls de paper normal (80 g/m2) o 1.000 fulls de paper llarg (80 g/m2). POD Deck Lite XL-A

 Envelope Feeder Attachment-G

Instal·leu la "Envelope Feeder Attachment-G" per carregar sobres al "POD Deck Lite-C" i al "POD Deck Lite XL-A".

 POD Deck Lite-C

Si la "POD Deck Lite-C" està instal·lada, pot servir d'origen del paper addicional. POD Deck Lite-C

 POD Deck Lite Attachment Kit-C

La "POD Deck Lite Attachment Kit-C" es necessita per instal·lar la "POD Deck Lite-C" o la "POD Deck Lite XL-A" a la unitat principal.

 Booklet Trimmer-G

La "Booklet Trimmer-G" retalla la vora davantera de les còpies grapades en quadern per tal d'obtenir una impressió neta. El dipòsit de restes es pot buidar amb l'equip en funcionament. Per obtenir més informació, vegeu al manual "Booklet Trimmer-G".

 Staple Finisher-AF

Amb aquesta opció, podeu classificar, agrupar i grapar (cantonada/doble). Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF

 Finisher Bridge-A

Utilitzeu la "Finisher Bridge-A" com a pont per connectar la "Staple Finisher-AF"/"Booklet Finisher-AF" a la "DFD Adapter-B".

 DFD Adapter-B

Utilitzeu la "DFD Adapter-B" per connectar unitats d'acabat externes.

 Unitat d'acabat externa

Per instal·lar diversos tipus d'unitats d'acabat externes, podeu connectar-les a la "DFD Adapter-B".

 Perfect Binder Continuous Kit-B

Si la "Perfect Binder Continuous Kit-B" està instal·lada a la "Perfect Binder-F", la sortida del paper es pot realitzar en qualsevol moment.

Static Eliminator-A

Instal·lar “Static Eliminator-A” permet a l’equip eliminar l’electricitat estàtica del paper i evitar que el paper s’enganxi a la zona de sortida i es produeixin errors d'apilament. Per obtenir més informació, vegeu al manual "Static Eliminator-A".
Per obtenir informació sobre les combinacions d'opcions que es poden instal·lar a l'equip, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Els productes opcionals disponibles poden variar segons el vostre país o regió.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
A36C-03L