Equipament opcional compatible amb funcions específiques

A continuació s'indica l'equipament opcional que permet utilitzar les funcions d'acabat de l'equip. Instal·leu els elements d'equipament opcional que us permeten executar les funcions que voleu utilitzar.

Ús de les funcions de classificació

Funció
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Classificar
Grup
Desplaçar

Ús de la funció de grapat

Funció
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Grapar + Classificar (cantonada/doble)
Grapar + Classificar
(grapat de quadern)
Grapar + Agrupar (cantonada/doble)
Retallar
*1
*1 Només es pot utilitzar si s'instal·la "Booklet Trimmer-G", la "Booklet Trimmer-G" o la "Two-Knife Booklet Trimmer-B".

Ús de la funció de plec

Funció
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K*1
Perfect Binder-F
Plec Z
Plec C
Plec central
Plec Z acordió
Plec quadern
Plec doble paral·lel
*1 Per instal·lar aquesta opció, es requereix "Staple Finisher-AF" o "Booklet Finisher-AF".

Ús de la funció de perforació

Funció
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Perforar
*1
*1
*1 Només es pot utilitzar si s'instal·la "Puncher Unit-BS", la "Puncher Unit-BT" o la "Puncher Unit-BU".

Ús de la funció de quadern

Funció
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Grapar quadern
Enquadernació perfecta
Per obtenir més informació sobre aquestes funcions, vegeu Funcions útils per crear i gestionar material.
Pot ser que, segons el tipus de paper, les funcions d'acabat no estiguin disponibles. Paper admès
A36C-04F