<Opcions> Pantalla (2/4)

Funció
Funcions que no es poden utilitzar en combinació
Funcions que tenen prioritat quan són les últimes que s'estableixen
Balanç de color
Groc, Magenta, Cian, Negre
Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Ajustar color amb un toc (Aclarir imatge, Enfosquir imatge, Reproducció tons clars)
Ajustar saturació
Ajustar color amb un toc (Colors vius, Colors suaus), Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Ajustar to
Ajustar color amb un toc (Colors vius, Colors suaus), Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Ajust fi de densitat
Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Ajustar to de negre
Negatiu/Positiu, Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Ajustar color amb un toc
Colors vius, Colors suaus
Balanç de color (Ajustar saturació), Balanç de color (Ajustar to), Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Aclarir imatge, Enfosquir imatge, Reproducció tons clars
Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Balanç de color (Groc, Magenta, Cian, Negre)
To sèpia
Monocrom, Bicolor, Superposar imatge, Numerar pàgines, Numerar jocs còpies, Filigrana, Imprimir data, Fusionar blocs treball, Desar a bústia, Desar a bústia (Copiar en desar)
Auto (Color/B/N), Tot color, Blanc i negre
Numerar pàgines*2*3
Ajustar a la pàgina, Ajustar color amb un toc (To sèpia), Còpia de carnet, Desplaçar (Amb tecles numèriques), Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Separadors transparènc., Imprimir en separadors, Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Grapar + Classificar (Grapar quadern), Plegar (Plec quadern), Superposar imatge
Numerar jocs còpies*2*3
Ajustar a la pàgina, Ajustar color amb un toc (To sèpia), Còpia de carnet, Desplaçar (Amb tecles numèriques), Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Separadors transparènc., Imprimir en separadors, Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Agrupar (per pàgines), Grapar + Agrupar (Cantonada, Doble), Grapar + Classificar (Grapar quadern), Plegar (Plec quadern), Superposar imatge
Esborrar vores
Esborrar vores original
Ajustar a la pàgina, Cartell (Nombre final de pàgines), Cartell (Escala de còpia), N en 1, Còpia de carnet, Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Enquadrament, Inserir fulls (Separadors), Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Enquadernació perfecta, Original de mida lliure
Esborrar vores del llibre, Esborrar marge
Esborrar vores del llibre
Ajustar a la pàgina, Cartell (Nombre final de pàgines), Cartell (Escala de còpia), N en 1, Còpia de carnet, Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Enquadrament, Inserir fulls (Separadors), Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Enquadernació perfecta, Original de mida lliure
Esborrar vores original, Esborrar marge
Esborrar marge
Ajustar a la pàgina, Cartell (Nombre final de pàgines), Cartell (Escala de còpia), Llibre|Doble cara, Llibre|2 pàgines, Còpia de carnet, Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Enquadrament, Inserir fulls (Separadors), Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Enquadernació perfecta, Original de mida lliure
Esborrar vores original, Esborrar vores del llibre
Filigrana*2*3
Ajustar a la pàgina, Ajustar color amb un toc (To sèpia), Còpia de carnet, Desplaçar (Amb tecles numèriques), Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Separadors transparènc., Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Grapar + Classificar (Grapar quadern), Plegar (Plec quadern), Superposar imatge, Enquadernació perfecta
Imprimir data*2*3
Ajustar a la pàgina, Ajustar color amb un toc (To sèpia), Còpia de carnet, Desplaçar (Amb tecles numèriques), Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Separadors transparènc., Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Grapar + Classificar (Grapar quadern), Plegar (Plec quadern), Superposar imatge, Enquadernació perfecta
Desplaçar*1
Per posició
Cartell (Nombre final de pàgines), Cartell (Escala de còpia), Còpia de carnet, Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Inserir fulls (Separadors), Imprimir en separadors, Enquadernació perfecta, Original de mida lliure
Desplaçar (Amb tecles numèriques)
Amb tecles numèriques
Cartell (Nombre final de pàgines), Cartell (Escala de còpia), N en 1, Còpia de carnet, Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Inserir fulls (Separadors), Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Numerar pàgines, Numerar jocs còpies, Filigrana, Imprimir data, Enquadernació perfecta, Original de mida lliure
Desplaçar (Per posició)
Marge d'enquadernació
Cartell (Nombre final de pàgines), Cartell (Escala de còpia), Còpia de carnet, Imatge reflectida, Repetir imatges (número de vegades), Repetir imatges (Auto), Inserir fulls (Separadors), Imprimir en separadors, Lectura per a quadern (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Lectura per a quadern (No plegar), Quadern sense lectura (Plegar+Grap. quadern, Només plegar), Quadern sense lectura (No plegar), Enquadernació perfecta, Original de mida lliure
*1
No podeu establir <Auto> a <Selecció paper> quan s'han establert <Originals de diferent mida> i <Desplaçar>.
*2
Podeu establir aquesta funció amb un nombre de funcions de fins a tres entre <Filigrana>, <Imprimir data>, <Numerar pàgines> i <Numerar jocs còpies>.
*3
Només podeu seleccionar <Negre>, <Blanc> o els colors establerts a <Bicolor> per a <Color>, si establiu aquesta funció amb <Bicolor>.
A36C-0AE