Restriccions a les combinacions de funcions de còpia

Les taules següents mostren les combinacions d'opcions que no estan disponibles quan es copien i s'utilitza més d'una funció alhora.

Funcions que no es poden utilitzar en combinació

"Funcions que no es poden utilitzar en combinació" indica el següent:
Funcions que no es poden establir perquè els botons corresponents s'atenuen quan s'estableix la funció de la columna esquerra.
Funcions que no es poden establir perquè els botons corresponents no es mostren (segons els productes opcionals disponibles per a l'ús) quan s'estableix la funció de la columna esquerra.
Funcions que no es poden establir en combinació amb la funció de la columna esquerra perquè es mostra un missatge quan es prem  (Iniciar) i la còpia no s'inicia.
Funcions que no es poden establir en combinació amb la funció de la columna esquerra perquè es mostra un missatge a la guia d'operacions de la pantalla tàctil i la còpia s'inicia sense que s'activin les funcions suposadament establertes. (Exemple: si heu seleccionat i provat de copiar en paper en què no es pot aplicar el mode Acabat.)
Funcions que no es poden establir en combinació amb la funció de la columna esquerra perquè no es pot seleccionar l'origen de paper que conté el paper que es vol utilitzar per copiar.

Funcions que tenen prioritat quan són les últimes que s'estableixen

"Funcions que tenen prioritat quan són les últimes que s'estableixen" indica el següent:
La darrera funció que establiu s'activa i la primera funció que establiu es cancel·la, o els botons corresponents s'atenuen, quan la funció de la columna esquerra s'estableix en combinació amb aquestes funcions.
Per obtenir informació sobre les mides i els tipus de paper que es poden fer servir amb les funcions <Doble cara>, <Acabat>, i <Quadern>, i sobre el producte opcional necessari per utilitzar cada funció, vegeu Paper admès.
Per obtenir informació sobre el producte opcional necessari per utilitzar cada funció, vegeu Equips opcionals i Opcions del sistema.
Pantalla de funcions bàsiques de còpia
<Opcions> Pantalla (1/4)
<Opcions> Pantalla (2/4)
<Opcions> Pantalla (3/4)
<Opcions> Pantalla (4/4)
A36C-0A9