<Ajust/Manteniment>

Especifiqueu les opcions d'ajustos com la qualitat d'imatge i la funció de neteja automàtica de l'equip.

<Ajustar qualitat d'imatge>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>
Especifiqueu els ajustos de la qualitat d'imatge per copiar i imprimir.

<Acció d'ajust>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>
Especifiqueu les opcions per ajustar les accions de l'equip.

<Manteniment>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>
Especifiqueu les opcions per a la funció de neteja automàtica de l'equip.

<Manteniment per operador>

 (Configuració) <Ajust/Manteniment>
Especifiqueu les opcions del manteniment per operador.
A36C-0JK