<Comú>

Especifiqueu opcions comunes a totes les funcions com ara Opcions d'alimentació paper, Opcions de sortida de paper, Opcions d'impressió, Opcions de lectura o Generar fitxer.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si teniu l'opció instal·lada.

<Opcions d'alimentació paper>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions d'alimentació de paper que són comunes a totes les funcions.

<Opcions de sortida de paper>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions de sortida de paper que són comunes a totes les funcions.

<Opcions d'impressió>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions d'impressió que són comunes a totes les funcions.

<Opcions de lectura> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions de lectura que són comunes a totes les funcions.

<Generar fitxer> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions de generació de fitxers que són comunes a totes les funcions.

<Desar mida d'acabat> *

 (Configuració) <Opcions de funcions> <Comú>
Registreu la mida d'acabat de l'enquadernació de llibres que sigui comuna a cada funció.

<Configurar mètode autenticació>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions dels mètodes d'autenticació que són comunes a totes les funcions.
A36C-0K1