<Opcions de la funció d'autenticació>

Especifiqueu les opcions per millorar la seguretat efectiva de la funció d'autenticació.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció Importar-ho tot", vegeu Funció Importar-ho tot.

<Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de la funció d'autenticació>
Seleccioneu si voleu prohibir l'autenticació amb un ID de departament i un PIN quan treballeu des de la impressora o l'escàner. Si heu seleccionat <On>, l'autenticació amb ID i PIN d'administrador del sistema també està prohibida si treballeu des d'un programari de gestió de dispositiu.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Els treballs que estan restringits per aquesta opció es cancel·len forçosament a l'equip.

<Opcions de tancament>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de la funció d'autenticació>
Seleccioneu si voleu bloquejar usuaris perquè no puguin iniciar sessió durant un període específic de temps després d'un nombre determinat d'intents consecutius d'inici de sessió no vàlids. Aquesta opció no és vàlida per a l'autenticació amb ID o PIN de departament, ni per a l'autenticació per a la bústia.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Opcions de tancament>
<Permetre el tancament>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Llindar de tancament>: D'1 a 10 cops
<Període de tancament>: D'1 a 60 min.
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Es poden bloquejar usuaris perquè no iniciïn sessió després d'un nombre determinat d'intents d'inici de sessió no vàlids consecutius si les operacions d'inici de sessió es realitzen a Windows o en altres sistemes operatius o des d'aplicacions que usen FTP, IPP, SNMPv3, SMB o WebDAV.
A36C-0LX