<Accessibilitat>

Especifiqueu les opcions de les funcions d'accessibilitat per a persones que tenen dificultats per veure la pantalla o introduir dades.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció Importar-ho tot", vegeu Funció Importar-ho tot.

<Opcions de repetició del teclat>

 (Configuració)  <Preferències> <Accessibilitat>
Podeu configurar el període de temps en què els caràcters començaran a repetir-se quan mantingueu premuda una tecla de la pantalla tàctil i també podeu especificar l'interval entre les repeticions.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Opcions de repetició del teclat>
<Estàndard>, <Reduïda>, <Lenta>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Visualització invertida (Color)>

 (Configuració)  <Preferències> <Accessibilitat>
Podeu invertir els colors de la pantalla tàctil. Si us costa veure la pantalla fins i tot després d'ajustar-ne la brillantor, proveu d'especificar aquesta opció.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Visualització invertida (Color)>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Permetre ampliació de pantalla>

 (Configuració)  <Preferències> <Accessibilitat>
A la pantalla <Inici> i a la pantalla de funcions bàsiques de cada funció, podeu ampliar o reduir la imatge si separeu dos dits sobre la pantalla (ampliar) o els ajunteu (reduir).
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Permetre ampliació de pantalla>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si <Permetre ampliació de pantalla> està establert en <On> i voleu ampliar o reduir la imatge prèvia de documents impresos o fitxers desats, utilitzeu els botons per ampliar i reduir, situats a la part superior de la pantalla de visualització prèvia.

<Usar funció de pinçar/despinçar>

 (Configuració)  <Preferències> <Accessibilitat>
Podeu establir si voleu utilitzar les operacions de pinçar i despinçar.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Usar funció de pinçar/despinçar>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció no afecta les funcions següents:
Operacions de pinçar a la pantalla <Mostrar imatge>
Aplicacions MEAP
A36C-0JJ