Altres opcions de xarxa

Configureu el següent segons el vostre entorn de xarxa.

Configuració del mode PASV per a FTP

PASV és un mode de comunicació FTP que s'utilitza durant la transferència de fitxers. Premeu <On> per a aquesta opció per permetre a l'equip connectar-se a un servidor FTP, fins i tot si l'equip és dins d'un tallafoc. Confirmeu per endavant que el mode PASV estigui configurat a la part del servidor FTP.
 (Configuració) <Preferències>   <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Usar mode PASV per a FTP>  <On>  <Bé>

Configurar HTTP

Seleccioneu <On> per fer servir la confirmació PIN per a l'IU remota i la gestió d'ID de departaments.
 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Usar HTTP>  <On>  <Bé>

Configuració d'un proxy

Seleccioneu <On> per connectar la xarxa a través d'un servidor proxy. L'ús de l'autenticació proxy fa que la comunicació sigui més segura.
 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de proxy>  <Usar proxy> està establert a <On> Especifiqueu cada opció  <Bé>
A36C-051