Přizpůsobení obrazovky <Domů>

V této části je popsáno, co lze přizpůsobit a spravovat ze zobrazených položek po stisknutí volby <Nabídka> na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
V závislosti na nastavení pro <Povolit přizpůsobení hl. obrazovky pro obecné použití> a přístupových právech přihlášeného uživatele se může zobrazit obrazovka pro výběr <Upravit pro osobní použití> nebo <Upravit pro obecné použití>, když je vybrána volba <Přesunout tlačítka>, <Editovat tlačítka>, <Nastavení rozvržení hlavní obrazovky> nebo <Nastavení tapety>.
<Upravit pro osobní použití>: Vyberte, pokud chcete upravit hlavní obrazovku pro aktuálně přihlášeného uživatele. Výchozí nastavení u možnosti <Upravit pro osobní použití> je stejné jako nastavení u možnosti <Upravit pro obecné použití>.
<Upravit pro obecné použití>: Vyberte, pokud chcete upravit hlavní obrazovku pro uživ. bez vlastní obrazovky, jako jsou nepřihlášení uživatelé, hosté apod. Použije se nastavení u možnosti <Upravit pro obecné použití>, dokud ověřený uživatel nenakonfiguruje možnost <Upravit pro osobní použití>.
Pokud se nastavení v části <Upravit pro obecné použití> změní, změny se projeví rovněž v části <Upravit pro osobní použití>, dokud ověřený uživatel nenakonfiguruje možnost <Upravit pro osobní použití>.
Nastavení <Hlavní obrazovka> lze importovat a exportovat mezi stroji, které podporují <Hlavní obrazovka> obrazovku. Import/export dat nastavení
Nastavení <Hlavní obrazovka> obrazovky se neimportují do strojů, které podporují obrazovku <Rychlá nabídka>, ale nepodporují <Hlavní obrazovka> obrazovku.
I kdyby při exportu bylo zakázáno některé nastavení nabídky <Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití>, osobní nastavení se exportují, pokud jsou již nakonfigurována.

 <Přesunout tlačítka>

Můžete přesunout tlačítka funkcí a Osobní tlačítka/Sdílená tlačítka.

 <Editovat tlačítka>

Pro tlačítka funkcí je možné použít pouze funkci <Přesunout:>.
Funkce <Přejmenovat>, <Smazat> a <Přesunout> lze použít pro Osobní tlačítka/Sdílená tlačítka.

 <Nastavení rozvržení hlavní obrazovky>

Pro velikost a počet tlačítek zobrazených na jedné obrazovce můžete vybrat jednu z následujících položek.
<3 velká tlačítka na stránku>
<6 velkých tlačítek na stránku>
<9 středních tlačítek na stránku>
<4 malá tlačítka na stránku>
<12 malých tlačítek na stránku>
<15 malých tlačítek na stránku>

 <Nastavení tapety>

S pomocí této volby můžete změnit obrázek na pozadí.

 <Nastavení správy hlavní obrazovky>

K dispozici jsou následující nastavení. (Červený a tučný text označuje výchozí nastavení.)
<Povolit přizpůsobení hl. obrazovky pro obecné použití>: <Zap>/<Vyp>
<Povolit neověřeným uživatelům používat časovou osu>: <Zap>/<Vyp>
<Omezit zobrazení funkcí>: Zvolte funkce aplikací MEAP pro skrytí na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
<Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití>: Nakonfigurovat lze následující nastavení.
<Povolit Uložení/Editování osobních tlačítek>: <Zap>/<Vyp>
<Povolit Použít přesun tlačítek při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>/<Vyp>
<Povolit Použít nastavení rozvržení hlavní obrazovky při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>/<Vyp>
<Povolit Použít nastavení tapety při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>/<Vyp>
Použití tohoto nastavení vyžaduje přístupová oprávnění správce.
<Povolit přizpůsobení hl. obrazovky pro obecné použití>
Když je Zap, obecní uživatelé a uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, mohou ukládat sdílená tlačítka a upravovat hlavní obrazovku pro obecné používání.
<Návrat na hlavní obrazovku po provedení úlohy>
Když nastaveno na Zap, zobrazí se hlavní obrazovka po dokončení úloh s použitím sdílených tlačítek nebo osobních tlačítek.
Když je zakázaná funkce <Umožnit použití osobního nastavení>, možnost <Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití> se zobrazí šedě a osobní nastavení nelze použít. <Umožnit použití osobního nastavení>
<Povolit Uložení/Editování osobních tlačítek>
Když tuto možnost zakážete, skryjí se osobní tlačítka.
Pokud možnost <Povolit Použít přesun tlačítek při Přizpůsobení pro Osobní použití> zakážete potom, co jste přesunuli tlačítka na přizpůsobené obrazovce s povolenou možností <Povolit Použít přesun tlačítek při Přizpůsobení pro Osobní použití>, nebude možné tlačítka na přizpůsobené obrazovce přesunovat, ale jejich poloha se zachová.
<Povolit Použít nastavení rozvržení hlavní obrazovky při Přizpůsobení pro Osobní použití>
Chcete-li použít nastavení v nabídce <Nastavení zařízení>, tuto možnost zakažte.
<Povolit Použít nastavení tapety při Přizpůsobení pro Osobní použití>
Chcete-li použít nastavení v nabídce <Nastavení zařízení>, tuto možnost zakažte.

 <Nastavení klávesových zkratek funkcí>

Tlačítka funkcí je možné uložit jako klávesové zkratky. Vyberte místo určení uložení a funkci, která se má uložit.
Použití tohoto nastavení vyžaduje přístupová oprávnění správce.
Nepoužíváte-li klávesové zkratky, ze seznamu vyberte <Nepřiděleno>.
A38Y-05E