<Spravovat osobní nastavení>

Zadejte předvolby (osobní nastavení) pro každého uživatele.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v části Funkce Importovat vše.

<Umožnit použití osobního nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
S pomocí této volby vyberete, zda umožnit uživatelům přihlášeným do systému stroje, aby používali funkce přizpůsobení, např. jazyk displeje, nastavení přístupu a zobrazení obrazovky po přihlášení/obnovení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Umožnit použití osobního nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
S pomocí této volby vyberete, jak má stroj nakládat s osobními nastaveními pro uživatele nebo skupiny (informace uživatelských nastavení), když počet uživatelů, pro něž stroj může ukládat různá nastavení, překročí limit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>
<Smazat nastavení nejstaršího uživatele>, <Vyřadit nastavení nového uživatele>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Informace o odstraněných datech, když je nastavena volba <Smazat nast. nejstaršího uživ.>, viz Seznam položek, které je možno personalizovat.
Chcete-li data odstranit ručně namísto automaticky, postupujte podle pokynů popsaných v části Smazání informací o nastavení uživatelů.
Informace o omezení nastavení uživatelů nebo skupin (informace uživatelských nastavení), které stroj může uložit, viz Specifikace systému.

<Použít výchozí obrazovku po spuštění/obnově>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
Vyberte, zda si každý uživatel může nastavit obrazovku po spuštění/obnovení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít výchozí obrazovku po spuštění/obnově>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
Můžete omezit osobní nastavení na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití>
<Povolit Uložení/Editování osobních tlačítek>: <Zap>, <Vyp>
<Povolit Použít přesun tlačítek při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>, <Vyp>
<Povolit Použít nastavení rozvržení hlavní obrazovky při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>, <Vyp>
<Povolit Použít nastavení tapety při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A38Y-0LJ