Uložení kombinace často používaných funkcí

Pokud při každém použití funkce kopírování nebo skenování používáte stejné nastavení nebo pokud chcete uložit komplikované nastavení, můžete ho uložit jako oblíbená nastavení a později ho snadno znovu načíst.
Nastavení tisku uložená v paměti se nesmažou ani po vypnutí hlavního napájení stroje.

Uložení nastavení

Příklad: Funkce kopírování
1
Stiskněte <Kopie> a vyberte nastavení, které chcete uložit.
Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Základní operace kopírování
2
Stiskněte   <Uložit/Editovat oblíbená nastavení>.
3
Vyberte tlačítko a stiskněte <Uložit>.
Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte tlačítko, stiskněte <Přejmenovat> a zadejte nový název.
Chcete-li odstranit uložené nastavení, vyberte tlačítko a stiskněte <Smazat>.
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li změnit název tlačítka, stiskněte <Přejmenovat>.
Smaže-li se z adresáře adresa uložená pod tlačítko oblíbených nastavení, smaže se také z nastavení uložených v tlačítku oblíbených nastavení.
Pokud vyberete <Informace ověření přihlášení zařízení> pro <Informace použité pro ověření VYS. souboru/Prohled.>, nemůže být uloženo heslo pro destinaci souboru v <Oblíbená nastavení>.
4
Stiskněte tlačítko <Ano>  <Zavřít>.
Pro některé funkce stiskněte <Další>, zadejte podle potřeby komentář a stiskněte <OK>. <Ukázat komentář> můžete nastavit na <Zap>, aby se zobrazily komentáře.
<Informace pro nové zadané místo určení souboru může obsahovat heslo. Chcete zahrnout heslo při ukládání? (Stisknutím [Ne] uložíte místo určení bez hesla.)>
Pokud se výše uvedená zpráva zobrazí při registraci <Oblíbená nastavení> pro <Skenovat a Odeslat>, proveďte následující operace.
Pokud chcete vyvolat oblíbená nastavení bez zadávání hesla, stiskněte <Ano> pro uchování informace o heslu.
Pokud chcete vyvolat oblíbená nastavení se zadáním hesla, stiskněte <Ne> pro smazání informace o heslu. (Pokud často importujete oblíbená nastavení pro další zařízení, můžete požadovat, aby bylo heslo zadáváno pokaždé, aby se uživatelé nemohli vydávat za někoho jiného.)

Vyvolání uložených nastavení

Příklad: Funkce kopírování
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Funkce <Skenovat a Odeslat> umožňuje změnit výchozí obrazovku na obrazovku <Oblíbená nastavení>.
Skenovat a Odeslat: <Výchozí obrazovka>
3
Stiskněte <Oblíbená nastavení> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Vyberte tlačítko  a stiskněte <OK>  <Ano>.
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)
Vyvolaná nastavení můžete také změnit po stisknutí <Ano>.
U funkce Kopie/Skenovat a odeslat můžete rovněž nastavit, aby stroj při vyvolání uložených nastavení nezobrazoval potvrzovací obrazovku.
Kopie: <Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>
Skenovat a Odeslat: <Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>
5
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Limit pro počet <Oblíbená nastavení>, u nichž se můžete registrovat.
Kopie: 9
Skenovat a Odeslat: 18
Skenovat a Uložit: 9
Přístup k uloženým souborům: 9
A38Y-05H