Vnitřní prostor

Tonerová kazeta

Když ž v tonerové kazetě dojde toner, vyměňte ji za novou. Výměna tonerové kazety

Fixační přepravní jednotka

Vytáhněte fixační přepravní jednotku, chcete-li odstranit papír zachycený uvnitř stroje. Zachycení papíru v hlavní jednotce

Zásobník odpadního toneru

Tuto přihrádku vytáhněte při výměně zásobníku odpadního toneru.
Výměna zásobníku odpadního toneru

Fixační jednotka

Fixuje toner přenesený na papír. Vytáhněte tuto jednotku, chcete-li odstranit papír zachycený v jednotce. Zachycení papíru v hlavní jednotce

Chladicí jednotka

Vytištěný papír je chlazen tímto dílem.

Vyhlazovací jednotka

Narovnává teplem zvlněný papír. Vytáhněte tuto jednotku, chcete-li odstranit papír zachycený v jednotce. Zachycení papíru v hlavní jednotce
A38Y-00A