Korekce barevných nádychů

Na stroji můžete provádět korekci barevných posunů, které se při tisku nebo kopírování objevují na bílém pozadí.
Tato nastavení by neměli měnit jiní uživatelé než administrátoři. Potřebujete-li pokyny týkající se změny nastavení, kontaktujte dodavatele nebo servisního zástupce.

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení) <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Korekce barevných posunů>.
2
Vyberte barvu s barevným nádechem stisknutím <+> proveďte úpravu.
Když nastavíte kladnou hodnotu <+>, odstraní se barevný nádych, ale mohou nastat následující problémy.
Na vlečeném okraji vytištěného obrazu se objeví vybledlé barvy.
Objeví se lesklé zrnění.
Jemné čáry se vytisknou ještě jemnější.
Pokud tyto problémy nastanou, lze je zmírnit nastavením záporné hodnoty <->.
Pokud se barevný posun neodstraní ani po zadání hodnoty „+2“, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon.
3
Stiskněte <OK>.
4
Proveďte automatické nastavení gradace.
Bližší informace o automatickém nastavení gradace naleznete v části Nastavení gradace.
Po změně nastavení nejdříve proveďte automatické nastavení gradace a potom nastavení vyvážení barev, protože vyvážení barev může být nestabilní.
A38Y-07E