Nastavení gradace

Maximální sytost a vyváženost původně vytištěného toneru CMYK se mění v důsledku kolísání provozního prostředí (teplota a vlhkost) a nepřetržitého tisku. Automatické nastavení gradace je funkce, která vždy udržuje optimální vyváženost sytosti. K dispozici jsou dva typy nastavení: Plné nastavení a Rychlé nastavení.
Tuto funkci provádějte ve stálém pokojovém prostředí (tj. teplotě a vlhkosti). Může dojít ke snížení stability barvy následkem rychlých změn podmínek prostředí, zejména krátce po spuštění klimatizace během letního nebo zimního období.
Při provádění automatického nastavení gradace doporučujeme vybrat <Plné nastavení>. Volbu <Rychlé nastavení> vybírejte pro rychlá, ale méně kompletní nastavení mezi pravidelnými rekalibracemi plného nastavení.
Stroj upraví nastavení toneru a rychlosti tisku podle typu papíru. Aby bylo nastavení účinné, vyberte správný typ papíru.
Dbejte na to, abyste testovací stránky ukládali správně. Přesnou rekalibraci gradace, sytosti a barev stroje nelze provést, pokud se testovací stránky nenaskenují správně.

Plné nastavení

S pomocí tohoto nastavení provedete přesnou úpravu gradace obrazu a dosáhnete optimální reprodukce tisku. Informace tohoto optimalizovaného nastavení budou zachovány do provedení příští přesné úpravy.
Nastavení gradace se provádí automatickým opakováním operace uložení zkušební stránky. Spotřebuje se 5 až 9 listů papíru. Spotřebovaný počet listů se liší podle počtu listů zadaného v <Počet listů pro výstup pro testovací stránku>.
Můžete použít následující papír. Před použitím se ujistěte, že je do zdroje papíru vložen následující papír.
Velikost: A3, 11" x 17", 320 mm x 450 mm (SRA3), 12" x 18" nebo 13" x 19"
Plošná hmotnost / povrch / bělost: Top Colour Zero FSC (100 g/m²)* nebo typ papíru uložený/zvolený jako papír k nastavení
* Název papíru podléhá změnám bez předchozího upozornění. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Autom. nastavení gradace>.
2
Stiskněte <Plné nastavení>.
3
Vyberte zdroj papíru, kde je vložen papír k testovacímu tisku, a stiskněte <OK>.
4
Stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se testovací stránka a poté se automaticky provede nastavení.

Rychlé nastavení

Toto nastavení zachovává optimalizovaná nastavení získaná s pomocí <Plné nastavení>. Nebude-li výsledek tohoto nastavení uspokojivý, proveďte <Plné nastavení>.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Autom. nastavení gradace>.
2
Vyberte typ papíru a stiskněte <Rychlé nastavení>.
3
Stiskněte <Start>.

Registrace papíru pro kalibraci

Provádíte-li automatické nastavení gradace pro vlastní typ papíru, je třeba vlastní typ papíru pro kalibraci předem uložit.
Při tomto postupu bude třeba naskenovat vytištěnou testovací stránku 2krát, 1krát pro základní papír a 1krát pro vlastní typ papíru. Pro registraci jsou potřeba 2 listy papíru.
Registrujte papír k nastavení ve stálém pokojovém prostředí (tj. teplotě a vlhkosti).
Pokud dojde k rychlým změnám prostředí po registraci papíru k nastavení, nebude provedena přesná rekalibrace gradace, sytosti a nastavení barev stroje pro papír již registrovaný k nastavení. V tom případě registrujte znovu tento papír k nastavení.
Dbejte na to, abyste jako papír k nastavení uložili papír, jehož povrch a bělost odpovídají papíru Top Colour Zero FSC (100 g/m²). Přesná rekalibrace gradace, sytosti a nastavení barev stroje nemusí být provedena, pokud registrujete a používáte papír jiné kvality než papír k nastavení.
Abyste mohli provádět postup uvedený v této části, musíte se do systému stroje přihlásit jako správce. Přihlášení s přístupovými právy administrátora (správce)
Před spuštěním této operace se ujistěte, že jsou ve zdroji papíru správně nastaveny k použití jak základní, tak vlastní typ papíru, popsané v následující tabulce.
Velikost
A3 nebo 11" x 17", 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) nebo 330 mm x 483 mm
Plošná
hmotnost / povrch / bělost
Papír k použití jako základní:
Top Colour Zero FSC (100 g/m²)
Tenký, Běžný 1 až Běžný 3 nebo Silný 1 až Silný 6 / Bez povrchové úpravy, který má stejnou bělost jako papír Top Colour Zero FSC (100 g/m²) a který je již uložen jako papír k nastavení
Vlastní typ papíru, jehož hmotnost/povrch/bělost odpovídají základnímu papíru výše, a který je již registrován jako papír k nastavení
Vlastní typ papíru k registraci k nastavení:
Vlastní typ papíru, jehož hmotnost/povrch/bělost odpovídají papíru pro použití jako základní
Před vložením vlastního typu papíru je třeba registrovat vlastnosti vlastního typu papíru a uložit zdroj papíru, do kterého vkládáte vlastní papír. (Viz Nastavení správy typu papíru a Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír))
* Název papíru podléhá změnám bez předchozího upozornění. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
<Vlastní typ> registrovaný v <Informace o papíru> položky <Papír k nastavení 1>, <Papír k nastavení 2> a <Papír k nastavení 3> již nejde změnit ani odstranit. Chcete-li odstranit nebo změnit <Vlastní typ>, nejdříve zaregistrujte jiný <Vlastní typ> jako papír k nastavení. Nastavení správy typu papíru
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>  <Autom. nastavení gradace>.
2
Stiskněte <Uložit papír k nastavení>.
3
Vyberte místo určení pro registraci nového papíru k nastavení a stiskněte <Další>.
Můžete registrovat až tři typy papíru k nastavení a můžete je přepsat. Když je přepíšete, nelze již předchozí nastavení papíru obnovit.
4
Vyberte typ papíru, který se použije jako základ, a stiskněte <Další>.
5
Vyberte zdroj papíru obsahující typ papír, který se použije jako základ, a stiskněte <Další>.
Stroj upraví nastavení toneru a rychlosti tisku podle typu papíru. Je nutné vybrat správný typ papíru, aby bylo nastavení účinné.
6
Stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se první testovací stránka.
7
Uložte první testovací stránku na kopírovací desku a stiskněte tlačítko <Spustit sken.>.
Uložte první testovací stránku na kopírovací desku lícem dolů, s černým pruhem podél zadního okraje kopírovací desky.
8
Odeberte první testovací stránku z kopírovací desky.
9
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje vlastní typ papíru, který chcete nastavit, a stiskněte <Další>.
Stroj upraví nastavení toneru a rychlosti tisku podle typu papíru. Je nutné vybrat správný typ papíru, aby bylo nastavení účinné.
10
Stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se druhá testovací stránka.
11
Uložte druhou testovací stránku na kopírovací desku a stiskněte tlačítko <Spustit sken.>.
Uložte druhou testovací stránku na kopírovací desku lícem dolů, s černým pruhem podél zadního okraje kopírovací desky.
12
Odeberte druhý testovací výtisk z kopírovací desky.

Výběr papíru pro kalibraci

Můžete vybrat typ papíru pro kalibraci.
Abyste mohli provádět postup uvedený v této části, musíte se do systému stroje přihlásit jako správce. Přihlášení s přístupovými právy administrátora (správce)
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>   <Nastavit kvalitu obrazu>  <Autom. nastavení gradace>.
2
Stiskněte <Vybrat papír k nastavení> vyberte typ papíru k nastavení, stiskněte  <OK>.
Stroj upraví nastavení toneru a rychlosti tisku podle typu papíru. Aby bylo nastavení účinné, vyberte správný typ papíru.
Chcete-li provést automatické nastavení gradace pro nějaký typ vlastního papíru, vyberte pro papír k nastavení vlastní typ papíru, který jste registrovali předem.

Inicializace standardních hodnot pro kalibraci

Provádíte-li automatické nastavení gradace, ale nemůžete nastavit gradaci, sytost nebo barvy správně, nebo se u testovací stránky zobrazí chybové hlášení skenování, nastavte položku <Inicializ. při použití plného nastavení> na <Zap> a poté proveďte <Plné nastavení>.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>  <Autom. nastavení gradace>.
2
Stiskněte <Inicializ. při použití plného nastavení>  <Zap> <OK>.
3
Proveďte plné nastavení podle kroků 2 až 4 v části  Plné nastavení.
A38Y-074