Zachycení papíru v Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu. Jednotky „Staple Finisher-AF“ a „Booklet Finisher-AF“ jsou volitelné produkty.Volitelná zařízení

Pod horním krytem

Místa zachycení papíru jsou označena čísly, např. A1 či A2, jak je uvedeno na ilustraci níže.
Je-li k finišeru připojena sousedící jednotka „Document Insertion Unit-R“, při odstraňování papíru zachyceného ve finišeru může zčásti překážet. Jednotku vkládání dokumentů nejprve nadzdvihněte a teprve poté začněte odstraňovat papír zachycený ve finišeru.
Buďte opatrní při manipulaci s volitelným zařízením připojeným ke stroji. Když se otevře kryt volitelné jednotky za účelem výměny zásobníku se svorkami, odstranění odpadu z děrovačky / odpadu z řezačky / odpadních svorek nebo odstranění zachyceného papíru nebo svorek, zhotovování výtisků je i nadále možné, pokud další volitelné jednotky fungují běžným způsobem a odstraňování zachyceného papíru nebo svorek se jich nijak nedotýká.
1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Je-li připojena jednotka Puncher Unit-BS, Puncher Unit-BT nebo Puncher Unit-BU, stiskněte tlačítko (A1) až na doraz.
3
Odklopte vodítko (A2).
4
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
5
Přiklopte vodítko (A2).
6
Je-li k finišeru připojena sousedící jednotka „Document Insertion Unit-R“, otevřete ji.

7
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v horním krytu (A3).
Otevřete horní kryt (A3).
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
8
Odklopte vodítko (A4).
9
Zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení papíru.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Přiklopte vodítko (A4).
Opatrně zavřete vodítko, dokud se neozve cvaknutí.
10
Zavřete horní kryt (A3).
Po zavření horního krytu finišeru zajistěte jeho řádné zavření tlakem na místo označené štítky.
11
Pokud se papír zachytil ve vodítku A5 (umístěném v prázdném prostoru), opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
12
Zavřete přední kryt finišeru.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.

Pod předním krytem

Místa zachycení papíru jsou označena čísly, např. B1 či B2, jak je uvedeno na ilustraci níže.
Buďte opatrní při manipulaci s volitelným zařízením připojeným ke stroji. Když se otevře kryt volitelné jednotky za účelem výměny zásobníku se svorkami, odstranění odpadu z děrovačky/ odpadu z řezačky/odpadních svorek nebo odstranění zachyceného papíru nebo svorek, zhotovování výtisků je i nadále možné, pokud další volitelné jednotky fungují běžným způsobem a odstraňování zachyceného papíru nebo svorek se jich nijak nedotýká.
1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Odklopte vodítko (B1).
3
Otočte kolečko (B2) a zkontrolujte, zda se papír zachytil.
Otočte kolečko (B2).
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
4
Přiklopte vodítko (B1).
5
Otočte kolečka (B3, B4) a zkontrolujte, zda se papír zachytil.
Otočte kolečko (B3) ve směru šipky.
Pokud se papír zachytil, posune se k výstupnímu otvoru.
Otočte kolečko (B4) ve směru šipky.
Pokud se papír zachytil, posune se k výstupnímu otvoru.
6
Zdvihněte vodítko B5 (umístěné u vyústění spodního otvoru na papír) a opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Došlo-li k zachycení dlouhého listu
Došlo-li k zachycení dlouhého listu ve výstupní oblasti horní přihrádky (přihrádka A), opatrně vytáhněte zachycený papír podél přihrádky.
Po odstranění zachyceného dlouhého listu se může zobrazit obrazovka s výzvou k otevření předního krytu finišeru nebo jednotky skládání papíru. Tato obrazovka zmizí, když otevřete a zavřete příslušný přední kryt.
7
Zavřete přední kryt finišeru.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.

Jednotka sedlové sešívačky doplňku Booklet Finisher-AF

Místa zachycení papíru jsou označena čísly, např. C1 či C2, jak je uvedeno na ilustraci níže.
Buďte opatrní při manipulaci s volitelným zařízením připojeným ke stroji. Když se otevře kryt volitelné jednotky za účelem výměny zásobníku se svorkami, odstranění odpadu z děrovačky/ odpadu z řezačky/odpadních svorek nebo odstranění zachyceného papíru nebo svorek, zhotovování výtisků je i nadále možné, pokud další volitelné jednotky fungují běžným způsobem a odstraňování zachyceného papíru nebo svorek se jich nijak nedotýká.
1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Odklopte vodítko (C1).
3
Otočte kolečko a zkontrolujte, zda se papír zachytil.
Otočte horní kolečko (C2) ve směru šipky.
Pokud se papír zachytil, posune se do vodítka (C1).
Otočte spodní kolečko (C2) ve směru šipky.
Pokud se papír zachytil, posune se do vodítka (C1).
4
Odstraňte zachycený papír z vodítka C1 tak, že jej opatrně vytáhnete ve směru šipky.
5
Přiklopte vodítko (C1).
6
Tiskněte kolečko (C3) a otáčejte jím ve směru šipky, dokud nezhasne kontrolka ().
Tento postup není nutný, je-li kontrolka zhasnutá.
Otočením kolečka (C3) posunete zachycený papír do výstupního vodítka přihrádky na brožury.
Je-li připojena jednotka „Booklet Trimmer-G“, otočení kolečka posune zachycený papír k podávacímu pásu jednotky „Booklet Trimmer-G“.
7
Je-li zachycený papír na přenašeči přihrádky na brožury, odstraňte jej.
Je-li připojena jednotka „Booklet Trimmer-G“, odstraňte papír na podávacím pásu jednotky „Booklet Trimmer-G“.
8
Vytáhněte jednotku sedlové sešívačky (C4).
9
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v jednotce sedlové sešívačky.
Otevřete pravý kryt jednotky sedlové sešívačky (C5).
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zavřete pravý kryt jednotky sešívačky (C5).
10
Zkontrolujte, zda je lisovací jednotka řádně na svém místě.
Jestliže lisovací jednotka není řádně na svém místě, otočením kolečka (C6) ji vsuňte na místo.
Lisovací jednotka slouží k důkladnému přehnutí ve středu papíru při tvorbě brožury. Není-li lisovací jednotka ve správné pozici, nelze papír, který má být sedlově sešit, dopravit do přihrádky na brožury.
11
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v oblasti výstupu jednotky sedlové sešívačky.
Tiskněte kolečko (C7) a otáčejte jím ve směru šipky, dokud nezhasne kontrolka ().
Pokud se papír zachytil v oblasti výstupu jednotky sedlové sešívačky, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
12
Otevřete vodítko (C8) a zkontrolujte, zda se papír nezachytil.
Pokud se papír zachytil, otevřete vodítko C8 a opatrně papír vytáhněte ve směru šipky.
13
Přiklopte vodítko (C8).
14
Zasuňte jednotku sedlové sešívačky a zavřete přední kryt finišeru.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
A38Y-031