Zachycení papíru v Sensing Unit-B

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu. Jednotka „Sensing Unit-B“ je volitelný produkt. Volitelná zařízení

V případě úloh, kdy se papír podává do další jednotky

Místa zachycení papíru jsou označena čísly, např. A1 či A2, jak je uvedeno na ilustraci níže.
1
Otevřete přední kryt jednotky „Sensing Unit-B“.
2
Sklopte držátko vodítka A1 a otevřete vodítko.
3
Sklopte držátko vodítka A2 a otevřete vodítko.
4
Odstraňte veškerý papír, který zůstal uvnitř vodítek A1 a A2.
5
Zvedněte držátko vodítka A2 a zavřete vodítko.
6
Zvedněte držátko vodítka A1 a zavřete vodítko.
7
Zvedněte držátko vodítka A3 a otevřete vodítko.
8
Odstraňte veškerý zachycený papír.
9
Sklopte držátko vodítka A3 a zavřete vodítko.
10
Zavřete přední kryt jednotky „Sensing Unit-B“.

V případě úloh, kdy se vystupující papír podává do výstupní přihrádky

Místa zachycení papíru jsou označena čísly, např. A1 či A2, jak je uvedeno na ilustraci níže.
Pokyny týkající se formátů menších než B5 naleznete v části V případě úloh, kdy se papír podává do další jednotky
1
Otevřete přední kryt jednotky „Sensing Unit-B“.
2
Sklopte držátko vodítka A2 a otevřete vodítko.
3
Odstraňte veškerý zachycený papír.
4
Zvedněte držátko vodítka A2 a zavřete vodítko.
5
Zvedněte držátko vodítka A3 a otevřete vodítko.
6
Odstraňte veškerý zachycený papír.
7
Sklopte držátko vodítka A3 a zavřete vodítko.
8
Odstraňte veškerý papír, který zůstal ve výstupní oblasti.
9
Vytažením páčky vodítka podávání výstupu papíru otevřete kryt.
10
Odstraňte veškerý papír, který zůstal uvnitř B1.
11
Zavřete kryt vodítka podávání výstupu papíru.
12
Stlačte páčku vodítka B2 směrem doprava a otevřete vodítko.
13
Otáčejte kolečkem B3 doprava a posuňte papír do vodítka.
14
Odstraňte papír.
15
Stlačte páčku vodítka B2 směrem doleva a zavřete vodítko.
16
Zavřete přední kryt jednotky „Sensing Unit-B“.
A38Y-035