Zvětšení obrazu pro vytvoření plakátu

 
Chcete-li vytvořit plakát, můžete zvětšit obraz a kopírovat jej na větší množství listů, správným složením těchto listů pak vytvoříte plakát. Kopírování na více listů papíru lze realizovat dvěma způsoby; zadáním poměru kopírování a zadáním počtu listů.
Najednou lze kopírovat maximálně jednu sadu.
Uložte originál na kopírovací desku. Režim Plakát nelze použít, je-li originál uložen do podavače.
Plakát nelze vytvořit za použití těchto papírů:
Papír vlastní velikosti
Obálky
Transparentní listy
Tabelační papír
(Bližší informace o papíru podporovaném strojem viz Dostupný papír.)
Nastavíte-li <Plakát> zatímco režim barvy je nastaven na <Auto (Barvy/ČB)>, <Vybrat barvu> je automaticky nastaveno na <Plné barvy>. Základní operace kopírování
Poměr kopírování a nastavení papíru
Následující tabulka poskytuje informace o odhadované velikosti originálu, poměru kopírování pro různé velikosti plakátu, optimální velikosti papíru a počtu listů. Tuto tabulku použijte vždy, když budete zadávat poměr kopírování, velikost papíru nebo počet listů.
Velikost plakátu
Velikost originálu
a poměr kopírování
Optimální velikost papíru
a počet listů
A3
A4
A0 na šířku
282 %
A3 / 9 listy
A1 na výšku
282 %
A3 / 6 listy
A2 na výšku
200 %
A3 / 3 listy
Můžete také vytvořit plakát zadáním hodnot velikosti originálu a poměru kopírování, které nejsou v tabulce uvedeny, nicméně maximální velikost originálu je A3 a maximální poměr kopírování je 400 %.
Jelikož výstupem plakátu je rozdělení obrazu na optimální počet listů, může se stát, že skutečný počet listů bude nižší, než jste uvedli.
Po složení kopírovaných listů bude skutečná velikost plakátu o něco menší, než hodnota uvedená v tabulce.
TIPY
Spojování kopírovaných listů
Kopírované listy obsahují oblasti, kde se obrazy překrývají ( a ), jak je uvedeno na obrázku níže. Při spojování listů tyto oblasti zastřihněte na potřebnou šířku a spojte je lepidlem dohromady.
Šířka překrývajících se částí se liší v závislosti na poměru kopírování a velikosti papíru.

Zadání poměru kopírování

Zadejte poměr zvětšení obrazu pro vytvoření plakátu. Optimální velikost papíru a počet listů se volí automaticky podle velikosti originálu a poměru kopírování.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Poměr kopírování>.
4
Stiskněte <Plakát>.
5
Stiskněte tlačítko <Poměr kopírování> <Další>.
6
Zadejte poměr kopírování a stiskněte <OK>.
Zadejte poměr kopírování pomocí tlačítek na obrazovce nebo číselných tlačítek.
7
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.

Zadání velikosti potřebného papíru a počet listů

Chcete-li mít při tvorbě plakátu možnost si vybrat papír, protože chcete použit papír ve víceúčelové přihrádce, nebo pokud je v přístroji nahrána pouze určitá velikost papíru, je nutné zadat velikost papíru a počet listů.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Poměr kopírování>.
4
Stiskněte <Plakát>.
5
Stiskněte tlačítko <Počet stran na výstupu> <Další>.
6
Stiskněte <Změnit>, vyberete velikost papíru a stiskněte <OK>.
Pokud vyberete položku víceúčelová přihrádka, zadejte velikost a typ papíru.
7
Vyberte počet listů a stiskněte <OK>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
A38Y-0A3