Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)

 
Příchozí dokumenty si můžete nechat ukládat do úložiště (Schránka příjmu od paměti) stroje, aniž by se vytiskly. Když budete tisknout pouze dokumenty, které potřebujete, a nepotřebné dokumenty, jako např. přímé maily, ze schránky příjmu do paměti odstraníte, ušetříte papír.

Ukládání do schránky příjmu do paměti

Chcete-li tuto funkci používat, musíte nejprve aktivovat funkci příjmu do paměti (<Použít zámek paměti I-faxu>) a poté následujícím postupem zadat nastavení tak, aby příchozí dokumenty mohly být přijaty do paměti.
1
Stiskněte <Schránka Fax/I-Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Schránka PŘ. do paměti>.
Je-li pro schránku příjmu do paměti nastaveno heslo, zobrazí se obrazovka s výzvou, abyste zadali heslo (<PIN schránky PŘ. do paměti>). Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
3
Vyberte <Schránka PŘ. do paměti> a nastavte <Zámek paměti I-faxu> na <Zap>.

Tisk dokumentů uložených ve schránce příjmu do paměti

Když indikátor Zpracování/data na ovládacím panelu svítí stálým zeleným světlem, zkontrolujte/vytiskněte uložené dokumenty níže uvedeným postupem.
1
Stiskněte <Schránka Fax/I-Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Schránka PŘ. do paměti>.
Schránka RX s rozdělenými daty
Stisknutím <Schránka PŘ. dělených dat> můžete kontrolovat stav po obdržení u I-faxu, který byl před odesláním rozdělen na několik částí; můžete také kontrolovat zbývající kapacitu ve schránce Divide Data RX Inbox.
Následující funkce se mohou používat v <Schránka PŘ. dělených dat>.
Po stisknutí <Seznam dělených dat> můžete kontrolovat seznam dokumentů.
Po stisknutí <Smazat> můžete vymazat dokument, který byl rozdělen a odeslán. Stisknutím <Tisknout po smazání> můžete nastavit stroj pro tisk rozdělených obdržených datových dokumentů v případě vymazání.
3
Vyberte možnost <Schránka PŘ. do paměti>.
Zobrazí se seznam uložených dokumentů.
4
Vyberte dokument, který chcete vytisknout, a stiskněte <Tisk>.
Po stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat informace o dokumentu, včetně jmen odesilatelů a počtu přijatých stránek. Stisknutím <Zobrazit obraz> umožníte kontrolu obsahu dokumentu a výběr a smazání stránek.
Stisknutím <Smazat> <Ano> dokument odstraňte. Nelze smazat více dokumentů najednou. Chcete-li smazat více dokumentů, vybírejte a mazejte je po jednom.
Po stisknutí <Odeslat> můžete zadat místa určení pro odeslání dokumentu. Chcete-li po odeslání dokument z faxové/I-faxové schránky odstranit, před odesláním stiskněte <Po odeslání smazat soub.>.
Po stisknutí <Vybrat vše (Max. 32 soub.)> můžete vybírat dokumenty najednou. Pokud jsou nějaké dokumenty vybrány, zobrazuje se možnost <Zrušit výběr> což umožňuje zrušení všech výběrů.
Chcete-li vytisknout všechny dokumenty uložené v paměti, stiskněte <Vyp> pro <Zámek paměti I-faxu>. Krok 5 můžete vynechat.
Nelze tisknout více dokumentů najednou. Chcete-li tisknout více dokumentů, vybírejte a mazejte je po jednom.
5
Stiskněte <Spustit tisk>.
Po vytištění se dokument automaticky odstraní z paměti.
TIPY
Na stroji můžete zadat den v týdnu nebo dobu, např. víkendy nebo noční dobu, kdy se budou přijaté dokumenty ukládat do paměti. <Počáteční čas zámku paměti> a <Koncový čas zámku paměti>
Registrace libovolné úrovně schránky Memory RX na tlačítko <Osobní>/<Sdílená> umožní rychlé a účinné ovládání.
Úložný prostor ve schránce Fax/I-Fax Inbox je sdílen se schránkami Mail Boxes. Informace o maximální kapacitě prostoru naleznete v kapitole Schránka.
A38Y-0CX