Skenování s tvorbou brožury (Skenovat do brožury)

 
Skenování můžete provést tak, aby bylo možné podklady později vytisknout jako brožuru.
Tuto funkci je možné použít pouze v případě ukládání do schránky.

1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Skenovat a Uložit>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Vyberte cílovou schránku.
Informace o zobrazených položkách na obrazovce a metodu, jak je používat, najdete na v části Úprava souborů uložených v poštovní schránce.
4
Stiskněte <Skenovat>.
5
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Skenovat do brožury>.
6
Zadejte velikost originálu a velikost papíru na brožuru.
Kopírujete-li brožuru s použitím oboustranných originálů, stiskněte <2stranný originál> a podle potřeby vyberte <Typ Kniha> nebo <Typ Kalendář>.
Stiskněte <Změnit>, <Velik. originálu> a vyberte velikost originálu. Vyberete-li, <Auto>, optimální velikost rozvržení se vybere automaticky podle velikosti originálu.
Stiskněte <Změnit>, <Velik. rozvržení> a vyberte velikost papíru pro brožuru.
Chcete-li vytisknout brožuru se stejnými rozměry jako originál, vyberte velikost papíru pro rozevřené stránky. Vyberete-li stejnou velikost pro <Velik. originálu> a <Velik. rozvržení>, velikost obrazu na výstupu se automaticky zmenší.
7
Stiskněte tlačítko <OK> <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se ukládání.

Zajistěte, aby byla pro všechny originály použita stejná velikost.
Zajistěte, aby originály na výšku byly ukládány vertikálně, pokud byste tyto originály skenovali horizontálně, byly by strany se sudým číslem vzhůru nohama.
A38Y-0C3