<Tiskárna>

Zadejte nastavení pro funkce tiskárny.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení tiskárny>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Zadejte nastavení tiskárny.
Další informace viz Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II)).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-

<Omezit úlohy tiskárny>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Je-li tato možnost nastavena na <Zap>, můžete omezit úlohy z ovladače tiskárny.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Omezit úlohy tiskárny>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
A38Y-0KC