<Nastavení schránky>

Zadejte nastavení pro schránku.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavit/Uložit schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Na stroji můžete nastavit PIN a název pro schránku a také zadat časový úsek, po jehož uplynutí se mají automaticky odstranit soubory uložené ve schránce. Zadání nastavení pro poštovní schránku
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavit/Uložit schránky>
<Schránka č.>: 00 až 99
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Uložit název schránky>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<PIN>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Čas do automatického smazání dokumentu>: 0 = Vyp/1, 2, 3, 6, 12 h/1, 2, 3, 7, 30 dny
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Nastav. odes.URL>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Inicializovat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Nastavení pro všechny schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Zadejte nastavení, která se použijí hromadě na všechny schránky.

<Nastavení zabezpečení schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Zadejte nastavení pro zabezpečení schránky.
A38Y-0L2