<Běžná nastavení>

Zadejte společná nastavení používaná při ukládání naskenovaných originálů nebo používání uložených souborů.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Skenovat a uložit nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>
Zadejte společná nastavení používaná při ukládání naskenovaných originálů.

<Nastavení přístupu k uloženým souborům>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>
Zadejte společná nastavení používaná při používání uložených souborů.

<Omezit PIN schr. na 7 číslic/Zakázat přístup>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>
Nastavíte-li tuto volbu na <Zap>, uživatelé budou nuceni nastavit sedmimístný PIN a zvýší se tak zabezpečení. PIN pro uživatelské schránky lze nastavit zadáním alespoň jedné číslice.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Omezit PIN schr. na 7 číslic/Zakázat přístup>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A38Y-0KY