Grundlæggende betjening

Dette kapitel beskriver de grundlæggende betjeninger, der er almindelige at bruge, som f.eks. brugen af betjeningspanel. Dette kapitel indeholder også oplysninger om, hvordan du læser og bruger touchpanelet, som er den væsentligste måde at styre betjeninger på fra hovedenheden.

Brug af touchpanelet

I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger knapperne på betjeningspanelet til at udføre forskellige typer betjening, f.eks. justering og kontrol af indstillingerne. I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver tekst og tal, som kræves til handlinger som f.eks. registrering af oplysninger i adressebogen.

Logge på maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du logger på, når der vises en login-skærm.

Tilpasning af touchpanelet

I dette afsnit beskrives, hvordan du arrangerer knapper og tilpasser menuer og gør det nemmere at bruge de skærmbilleder, der vises på touchpanelet.

Annullering af job

Dette afsnit beskriver, hvordan du annullerer aktive job, der sendes eller printes.

Angivelse af lydindstillingerne

I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver indstillingerne for lyde, som f.eks. dem, der afgives ved indtastning, eller når der opstår en fejl.

Aktivering af dvaletilstand

I dette afsnit beskrives, hvordan du indstiller dvalestatussen.

Registrering af modtagere

I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer modtagere i adressebogen eller hurtigkaldstaster til afsendelse af I-faxer eller scannede dokumenter.
A390-053