Papirstop med lange ark i fikseringssektionen (2-sidet printning)

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
Positionerne for hver enkelt enhed og område, "B-håndtag", "E1-styr" osv. i fremgangsmåden er vist på figuren.

1
Åbn fikseringssektionens frontdæksel i rækkefølgen venstre og højre.

2
Gør klar til at trække det lange ark ud i den 2-sidede inverteringsdel (E5).
Åbn håndtaget til køleenheden (B).
Åbn det inverterede indtrækningsstyr (venstre) (E1).
Åbn den lodrette banes styr (venstre) (E3).
Åbn inverteringsskiftets styr (E4).
3
Træk forsigtigt det lange ark ud i den 2-sidede inverteringsdel (E5).
Hvis du bruger unødige kræfter og trækker det lange ark ud i den forkerte retning, kan papiret gå i stykker på midten.
Hold i kanten af papiret, og træk det forsigtigt ud i pilens retning.
Når papiret trækkes helt ud, skal det fjernes mod dig selv.
4
Kontrollér, om der stadig er papirstykker inden i fremføringsbanen efter fikseringsenheden.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker inden i fremføringsbanen efter fikseringsenheden.
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Luk E4-håndtaget.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker inden i den lodrette banes styr (venstre) (E3).
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Luk E3-håndtaget.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker i det inverterede indtrækningsstyr (højre) (E1).
Luk E1-styret.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker i køleenheden (B).
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Lad B-håndtaget være åbent. Luk, efter at der er kontrolleret for papirstop i fikseringsenheden.
5
Kontrollér, om der stadig er papirstykker omkring fikseringsenheden.
Der er en varm del rundt om fikseringsenheden. Vær forsigtig, og rør ikke ved styret, når papiret fjernes.
Vip C1-håndtaget til venstre for at frigøre låsen.
Hold i C1-håndtaget, og træk fikseringsenheden ud.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker i indgangen til fikseringsenheden (C2).
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Åbn C3-styret.
Hold C3-styret åbent med hånden, og kontrollér, om der stadig er papirstykker.
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Når du slipper C3-styret, lukker det.
Åbn C4-dækslet.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker inden i fikseringsenheden.
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Luk C4-dækslet.
Skub forsigtigt fikseringsenheden tilbage i maskinen, mens der holdes i C1-håndtaget.
Når fikseringsenheden skubbes ind, kan C1-håndtaget, som du holder i, bevæges sig, så det springer op, men det er ikke en fejl. Skub den helt ind, og fortsæt til næste trin.
Drej C1-håndtaget til højre for at låse det.
Luk B-håndtaget på køleenheden.
6
Luk fikseringssektionens frontdæksel i rækkefølgen højre og venstre.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
A390-03F