Vedligeholdelse

I dette afsnit beskrives vedligeholdelse og administration af maskinen samt regelmæssig rengøring og udskiftning af forbrugsstoffer. Det beskriver også den vedligeholdelsesservice, som Canon leverer. For information om forholdsregler, der skal tages under vedligeholdelse, se Vigtige sikkerhedsanvisninger og Ekstraudstyr.

Grundlæggende rengøring

Udskiftning af forbrugsstoffer

Udbedring af papirstop eller hæfteklammestop

A390-01U